ods-content

Missió i objectius

 

L'Observatori dels ODS és una iniciativa de la Càtedra Lideratges i Sostenibilitat de Esade amb la col·laboració de la Fundació Bancària "La Caixa".

La missió de l'Observatori dels ODS és fer un seguiment continuat del compliment dels ODS per part d'un grup rellevant i sectorialment representatiu d'empreses espanyoles.

Entre els objectius de l'Observatori dels ODS hi ha avaluar els progressos i contribucions de les empreses espanyoles en el compliment dels ODS i desenvolupar o aplicar mètodes quantitatius (KPI) que permetin mesurar els resultats.

Els objectius són:

 • 1.

  Avaluar els progressos i les contribucions de les empreses espanyoles en el compliment dels ODS.

 • 2.

  Seleccionar el subconjunt de paràmetres, metes i indicadors globals dels ODS amb incidència directa i dissenyar una mètrica vàlida per puntuar l'èxit de cada paràmetre escollit.

 • 3.

  Oferir anualment, de manera informativa, les dades bàsiques i les conclusions principals.

 • 4.

  Presentar eventualment estudis de casos i exemples d'exercici de bones pràctiques, eines i iniciatives innovadores amb capacitat de ser reproduïbles en altres empreses.

 • 5.

  Convertir la plantilla dindicadors davaluació dels ODS en una eina de consulta útil per a lautoavaluació del conjunt de les empreses espanyoles.

 • 6.

  Promoure sinèrgies, punts de trobada i de discussió entre empreses, per compartir bones pràctiques.

 • 7.

  Promoure el debat social i la conscienciació pública sobre la rellevància d'aquests objectius i del paper i la contribució de les empreses per aconseguir-los.


Vídeo de presentació del cinquè informe: 
La contribució de les empreses espanyoles a l'agenda 2030
 


CONSULTA ELS INFORMES ODS

null

null