Missió i objectius

 

L'Observatori dels ODS és un centre d'anàlisi creat per la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb l'equip investigador de la Càtedra LideratgeS i Sostenibilitat d'Esade.

La missió de l'Observatori dels ODS és fer un seguiment continuat del compliment dels ODS per part d'un grup rellevant i sectorialment representatiu d'empreses espanyoles.

Entre els objectius de l'Observatori dels ODS hi ha avaluar els progressos i contribucions de les empreses espanyoles en el compliment dels ODS i desenvolupar o aplicar mètodes quantitatius (KPI) que permetin mesurar els resultats.

Els objectius són:

 • 1.

  Avaluar els progressos i les contribucions de les empreses espanyoles en el compliment dels ODS.

 • 2.

  Seleccionar el subconjunt de paràmetres, metes i indicadors globals dels ODS amb incidència directa i dissenyar una mètrica vàlida per puntuar l'èxit de cada paràmetre escollit.

 • 3.

  Oferir anualment, de manera informativa, les dades bàsiques i les conclusions principals.

 • 4.

  Presentar eventualment estudis de casos i exemples d'exercici de bones pràctiques, eines i iniciatives innovadores amb capacitat de ser reproduïbles en altres empreses.

 • 5.

  Convertir la plantilla dindicadors davaluació dels ODS en una eina de consulta útil per a lautoavaluació del conjunt de les empreses espanyoles.

 • 6.

  Promoure sinèrgies, punts de trobada i de discussió entre empreses, per compartir bones pràctiques.

 • 7.

  Promoure el debat social i la conscienciació pública sobre la rellevància d'aquests objectius i del paper i la contribució de les empreses per aconseguir-los.


Vídeo de presentació del cinquè informe: 
La contribució de les empreses espanyoles a l'agenda 2030
 


Consulta els nostres informes:

CINQUÈ INFORME (2022)

Tensions en la transició cap a la sostenibilitat

QUART INFORME (2021)

La rellevància de l'Agenda 2030 en l'escenari post-COVID

TERCER INFORME (2020)

El potencial transformador dels ODS

SEGON INFORME (2019)

La necessitat d'accelerar la implementació de l'Agenda 2030

PRIMER INFORME (2018)

La contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible

GUIA PER VINCULAR LA LLEI 11/2018 AMB ELS ODS