Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre la realitat social de les persones joves (FS22_1B)

-

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre la realitat social de les persones joves a Espanya.

Cada projecte seleccionat rebrà fins a 30.000 euros (inclosos els impostos aplicables).

  

BUSQUEM:

 • Projectes de recerca originals i de base quantitativa sobre temes d’especial rellevància en el context socioeconòmic actual.

 • Tindran particular interès les propostes que estudiïn la realitat social de les persones joves a Espanya des dels punts de vista següents: 

  • Transicions vitals

  • Actituds vitals

  • Relacions interpersonals

  • Identitat individual i col·lectiva

  • Presa de decisions

  • Salut mental, satisfacció amb la vida i benestar

  • Bretxa digital entre joves

  • Models de treball emergents

  • Interessos culturals

 

 OFERIM:

 • Una dotació màxima de 30.000 euros per projecte.

 

 DEMANEM:

 • Lliurar un article divulgatiu inèdit de la seva autoria que expliqui els resultats i les conclusions de la recerca.

 • El termini de lliurament de la versió definitiva de l’article és de 8 mesos, a partir de la notificació que la proposta ha estat seleccionada.

 • La universitat o centre de recerca del beneficiari de l’ajuda haurà de signar un contracte amb la Fundació ”la Caixa”.
   

QUI S’HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria està oberta a propostes liderades per investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca i amb seu a Espanya.

 

CALENDARI:

 • Termini de presentació de sol·licituds: les propostes es poden presentar fins a les 14.00 h (hora d’Europa Central) del 13 de maig de 2022.

 • Les propostes s’han de presentar a través de la plataforma en línia habilitada amb aquesta finalitat (http://grants.lacaixafoundation.org/). No s’acceptaran les sol·licituds que es rebin a través d’altres canals. 

 • La resolució de la convocatòria es publicarà al lloc web de l’Observatori Social aproximadament 6 setmanes després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Abans d’aquesta data, es notificarà als candidats seleccionats per correu electrònic.
   

 CONTACTE:

 • Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria, us podeu adreçar per correu electrònic a l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.org

 DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA: