Publicador de continguts

Convocatòria

Social Research Call 2022 (SRC 2022)

-

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

La presentació de propostes es durà a terme en dues fases.

Presentació de propostes: del 10 al 25 de gener 2022

 

OBJECTIUS

 • Aquesta convocatòria busca donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

 • Els projectes han de fer referència a Espanya i/o Portugal.

 

 AJUTS

 • Es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 €, cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 

A QUI VA DIRIGIT

La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Acreditar un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science, en els darrers 5 anys abans del tancament de la convocatòria. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.

 • Tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 25 de gener del 2020).

La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en una institució de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.

 

CALENDARI


Fase 1 - Presentació de propostes (short proposals)

 • Obertura de la convocatòria: 10 de gener del 2022

 • Data límit de presentació: 25 de gener del 2022 a les 14 h CET

 • Avaluació de les propostes breus: febrer – març 2022


Fase 2 - Propostes preseleccionades (full proposals)

 • Obertura de la segona fase: març 2022

 • Data límit de presentació: 26 d'abril del 2022 a les 14 h CET

 • Avaluació fase 2.1: maig del 2022

 • Avaluació fase 2.2 (entrevistes): 22-23 de juny 2022

 • Notificació de la resolució: juliol 2022

 

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

 • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els seus mèrits i l’experiència a l’àmbit de la recerca i del tercer sector/sector públic (1 pàgina per cada).

 • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

 

 CONTACTE

 • Si us cal més informació o voleu aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un missatge electrònic a:  [email protected]

 

RESULTATS DE LA CONVOCATÒRIA (només disponible en anglès)
 

Funded projects

List of evaluators

 

DOCUMENTS GENERALS (només diponible en anglès)

 

Brochure


Rules for participation
 

Assessment of proposals


DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FASE 1 (nomes disponible en  anglès)
 

Proposals preselected for Phase 2


DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FASE 2 (només disponible en anglès)


Checklist for phase 2 submissions


Guidelines for the full proposal


Guidelines for the social and public sector expertise document


Guidelines for the research expertise document


Manual Submission full proposal
 

Proposals selected for the panel interview