Convocatòria

Convocatòria Connecta: de la recerca a la pràctica social - 2.ª edició

-

L’Observatori Social llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits.

 

BUSQUEM

 • La convocatòria s’adreça a organitzacions de l’àmbit de la recerca i de la pràctica, amb seu i actuació a Espanya, que formin equips mixtos disposats a impulsar conjuntament un projecte de recerca amb un objectiu comú que permeti generar un impacte social positiu.

 • Les propostes presentades hauran d’estar relacionades amb el benestar i la salut mental a Espanya.

 

 OFERIM

 • Els projectes seleccionats rebran una dotació de fins a 80.000 euros (impostos, despeses indirectes i cànons, si n’hi ha, inclosos) per a cada projecte.

 


QUI POT PRESENTAR-SE

 • En l’àmbit de la recerca, hi poden participar:

  • Universitats 

  • Organitzacions vinculades a una universitat

  • Organitzacions inscrites com a centres de recerca en algun registre públic

  • Organitzacions que incloguin la recerca dins els seus estatuts
    

 • En l’àmbit de la pràctica, hi poden participar:

  • Organitzacions del Tercer Sector Social o de l’Economia Social (incloent-hi també les organitzacions de segon nivell o superior).

  • Administracions públiques o altres ens públics locals, supramunicipals, autonòmics o estatals.

 • Es requereix un mínim de dues organitzacions col·laboradores (una de l’àmbit de la recerca i una altra de l’àmbit de la pràctica), i cada organització col·laboradora ha d’aportar com a mínim una persona a l’equip de treball i designar-ne un representant en cas que hi hagi més d’una persona al seu equip. 

   


CALENDARI

 • Sessions informatives: Es realitzarà una sessió informativa online el 6 d’octubre a les 10.30 hPots veure aquí la sessió informativa:
   


 

 • Presentació de sol·licituds: Les propostes es podran presentar fins a les 14.00 hores (hora d'Europa Central) del 1 de desembre de 2022.

 • Resolució de la convocatòria: maig 2023.
   


CONTACTE

 • Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria, us podeu adreçar per correu electrònic a l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: [email protected].DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA