Publicador de continguts

Convocatòria

Convocatòria Connecta: de la recerca a la pràctica social - 2.ª edició

-

Resolució
 

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” ha tingut com a objectiu donar suport a projectes de recerca sobre el benestar emocional i la salut mental a Espanya, portats a terme conjuntament entre entitats de l’àmbit de la recerca i entitats del sector social. 

El procés d’avaluació de les propostes presentades l’han portat a terme experts acadèmics i del sector social. 

Els projectes seleccionats per rebre suport en aquesta convocatòria han estat els següents:
 

 • Safespaces - mentoría, bienestar y salud mental con personas migrantes y refugiadas racializadas

  Entitats: Universitat de Girona i Asociación Coordinadora Mentoria Social.
   

 • Evaluación del programa "Piensa y Actúa en +" en personas afectadas por un trastorno mental grave

  Entitats: Universidad Pontificia Comillas i AMAFE - Asociación Española de Apoyo.
   

 • Conceptualización de una intervención en Resiliencia y Bienestar mental para Trastornos Alimentarios

  Entitats: Universidad de Deusto, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Red de Salud Mental de Bizkaia i Asociación Instituto de Investigacion en Servicios de Salud Kronikgune.
   

 • Avaluació d'intervencions de prevenció del dol per supervivents de suïcidi: IDOLS

  Entitats: Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y DSAS: Després del Suïcidi - Associació de Supervivents.
   

 • Discapacidad Intelectual y Calidad de Vida: Diseño y Evaluación de los Planes de Apoyo Personales

  Entitats: Universitat de Barcelona y DINCAT - Federació d'Entitats de la Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Catalunya.
   

 • Impacte d'un programa d'educació emocional en el benestar de persones amb discapacitat intel·lectual

  Entitats: Universitat de Girona i Fundació Privada MAP.

 

Barcelona, 28 d'abril de 2023