Convocatòria Connecta: de la recerca a la pràctica social

-

L’Observatori Social llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits.


BUSQUEM:

La convocatòria s’adreça a organitzacions de l’àmbit de la recerca i de la pràctica, amb seu i actuació a Espanya, que formin equips mixtos disposats a impulsar conjuntament un projecte amb un objectiu comú que permeti generar un impacte social positiu.

Les propostes presentades hauran d’estar relacionades amb el benestar emocional i la salut mental a Espanya.

 

 OFERIM:

  • Els projectes seleccionats rebran una aportació de fins a 80.000 euros (impostos, despeses indirectes i cànons, si n’hi ha, inclosos) per a cada projecte.

SESSIÓ INFORMATIVA I DE NETWORKING:
 

 

QUI POT PRESENTAR-SE:

En l’àmbit de la recerca, hi poden participar:

  • Organitzacions vinculades a una universitat

  • Organitzacions inscrites com a centres de recerca en algun registre públic

  • Organitzacions que incloguin la recerca dins els seus estatuts


En l’àmbit de la pràctica, hi poden participar:

  • Organitzacions del Tercer Sector Social o de l’Economia Social (incloent-hi també les organitzacions de segon nivell o superior).

  • Administracions públiques o altres ens públics locals, supramunicipals, autonòmics o estatals.


Es requereix un mínim de dues organitzacions col·laboradores (una de l’àmbit de la recerca i una altra de l’àmbit de la pràctica), i cada organització col·laboradora ha d’aportar com a mínim una persona a l’equip de treball i designar-ne un representant en cas que hi hagi més d’una persona al seu equip. 

 

CALENDARI:

  • Sessions informatives i de networking: dijous 30 de setembre 2021 i dijous 21 d’octubre 2021.

  • Presentació de sol·licituds: Les propostes es podran presentar fins a les 14.00 hores (hora d'Europa Central) del 21 de desembre de 2021 en la nostra plataforma online.

  • Resolució de la convocatòria: maig 2022.

 

CONTACTE:

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria, us podeu adreçar per correu electrònic a l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”:  observatorisocial@fundaciolacaixa.org


DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA:

Aquí podeu consultar les bases completes

Avaluació de les candidatures

Manual de la plataforma 

Plantilles:

Document A

Document B

Document C

Document D (actualitzat el 27/10/2021)