Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre educació i societat (FS22_2B)

-

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre l’educació i la societat a Espanya.

Cada projecte seleccionat rebrà fins a 30.000 euros (inclosos els impostos aplicables).
 

BUSQUEM

 • Projectes de recerca originals i de base quantitativa sobre temes d’especial rellevància en el context socioeconòmic actual.

 • Tindran particular interès les propostes que estudiïn els reptes actuals de l’educació. S’admetran com a objecte d’estudi totes les tipologies d’educació i tots els rangs d’edat. 

 

 OFERIM

 • Una dotació màxima de 30.000 euros per projecte.

 

DEMANEM

 • Lliurar un article divulgatiu inèdit de la seva autoria que expliqui els resultats i les conclusions de la recerca.

 • El termini de lliurament de la versió definitiva de l’article és de 8 mesos, a partir de la notificació que la proposta ha estat seleccionada.

 • La universitat o centre de recerca del beneficiari de l’ajuda haurà de signar un contracte amb la Fundació ”la Caixa”.
   


QUI S'HI POT PRESENTAR

 • La convocatòria està oberta a propostes liderades per investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca i amb seu a Espanya.

 


CALENDARI

 • Termini de presentació de sol·licituds: les propostes es poden presentar des del 22 de setembre fins a les 14.00 h (hora d’Europa Central) del 6 d’octubre de 2022.

 • Les propostes s’han de presentar a través de la plataforma en línia habilitada amb aquesta finalitat (http://grants.lacaixafoundation.org/). No s’acceptaran les sol·licituds que es rebin a través d’altres canals. 

 • La resolució de la convocatòria es publicarà al lloc web de l’Observatori Social aproximadament 6 setmanes després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Abans d’aquesta data, es notificarà als candidats seleccionats per correu electrònic.
   


CONTACTE

 •  Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria, us podeu adreçar per correu electrònic a l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.orgDOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA