Infodades destacades

Infodada

Despesa en R+D per sectors

Ciència

El 2019, el percentatge de pressupost públic total destinat a R+D va ser d’un 1,24 % a Espanya i un 0,82 % a Portugal, tots dos per sota de la mitjana de l’EU-27.

Despesa en R+D per sectors

Infodada

Empreses innovadores i cooperació empresarial en activitats d'R+D

Ciència

A Espanya i Portugal, la proporció d’empreses innovadores, com també el grau en què col·laboren amb altres empreses i organitzacions, és inferior a la mitjana de l’EU-27.

Empreses innovadores i cooperació empresarial en activitats d'R+D

Infodada

Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Ciència

Mentre que la participació de dones doctores a Portugal se situa per sobre de la mitjana de l’EU‑27 en totes les branques de coneixement considerades, a Espanya, la participació de dones doctores se situa per sota de la mitjana europea a les branques d’art, humanitats i ciències socials.

Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Infodada

Capacitat d'atracció de talent internacional

Ciència

Portugal atrau més talent que Espanya? El 2020, l’atracció de talent internacional es va situar per sota de la mitjana europea (18,7 %) en el cas d’Espanya (17,2 %) i per sobre de la mitjana (29,1 %) en el de Portugal.

Capacitat d'atracció de talent internacional

Infodada

Científics i enginyers per sexe

Ciència

Portugal, juntament amb Dinamarca, és una excepció a l’EU-27 i té un percentatge de dones científiques i enginyeres que supera lleugerament la mitjana europea.

Científics i enginyers per sexe

Infodada

Sol·licituds de patents a l'Oficina Europea de Patents

Ciència

Malgrat el creixement dels últims 10 anys, la posició relativa a Espanya i Portugal pel que fa a sol·licituds de patents està molt allunyada de la dels països líders en innovació.

Sol·licituds de patents a l'Oficina Europea de Patents

Infodada

Índex d'economia i societat digital

Ciència

Espanya encapçala els països de l’EU-27 en el còmput global dels indicadors de societat digital (connectivitat, ús d’internet, etc.). Portugal, en canvi, se situa a la cua.

Índex d'economia i societat digital

Infodada

Suport governamental directe (ajudes) i indirecte (incentius fiscals) a l'R+D empresarial

Ciència

El model de suport governamental a l’R+D empresarial difereix entre Espanya i Portugal, amb un predomini de l’ajut directe en el cas d’Espanya i de l’indirecte en el de Portugal.

Suport governamental directe (ajudes) i indirecte (incentius fiscals) a l'R+D empresarial

Infodada

Investigadores dones per sectors

Ciència

Espanya i Portugal se situen per sobre de la mitjana europea en percentatge d’investigadores en tots els sectors considerats, tot i que la participació més baixa correspon al sector empresarial i la més alta, al governamental.

Investigadores dones per sectors

Infodada

Autoria de publicacions científiques per sexe

Ciència

Qui publica més: homes o dones? El percentatge de dones que publiquen a les àrees STEM a Espanya i Portugal és superior a la mitjana europea, fet que reflecteix que la proporció de dones investigadores al sector acadèmic supera, al seu torn, la mitjana europea.

Autoria de publicacions científiques per sexe

Infodada

Dones inventores

Ciència

Qui inventa més: homes o dones? La proporció a Espanya és d’una dona de cada cinc persones inventores, i a Portugal, d’una de cada quatre. Superen la mitjana europea?

Dones inventores

Infodada

Índex d'ecoinnovació

Ciència

Espanya és entre els països líders en innovació mediambiental, mentre que Portugal se situa en una posició intermèdia.

Índex d'ecoinnovació

Infodades per temàtiques