Percentatge d'individus de 16-24 anys que fan servir internet amb finalitats culturals

Aquest indicador permet d'analitzar el nivell d'ús d'internet amb finalitats culturals entre la població jove, tot diferenciant per sexe, nivell educatiu i tipus d'activitat cultural.

D'acord amb la classificació ISCED de la Unesco, els nivells d'estudis s'han agrupat en: Educació bàsica (nivells 1 i 2), Educació mitjana (Nivells 3 i 4) i Educació superior (nivells 5-8).

La variable “Llegir/descarregar diaris o revistes en línia” pateix un lleu canvi de definició entre el 2012 i el 2013, per la qual cosa podem observar un salt en la sèrie.

També et pot interessar