Percentatge de persones en risc de pobresa i/o exclusió social (Indicador AROPE)

L’indicador AROPE de risc de pobresa o exclusió social recull una visió multidimensional de la pobresa i/o l’exclusió social que té en compte la població que es troba en risc de pobresa, amb privació material severa o bé ocupada amb feines de baixa intensitat.

Al grup de persones en risc de pobresa i/o exclusió social segons l'Estratègia Europa 2020 se'ls denomina ERPE (persones En Risc de Pobresa i/o Exclusió) o bé amb les sigles en anglès AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion). Segons l'Estratègia Europa 2020 es consideren persones en risc de pobresa i/o exclusió social aquelles que es troben almenys en una d'aquestes tres situacions:
 
- en risc de pobresa (ingressos per unitat de consum per sota del 60% de la renda mediana disponible equivalent);
 
- en llars sense feina o amb baixa intensitat en l'ocupació (llars en les quals els seus membres en edat de treballar ho van fer per sota del 20% del total del seu potencial de treball);
 
- en situació de privació material severa (definida com la manca d'almenys quatre conceptes dels nou de la llista següent: 1. No es pot permetre anar de vacances almenys una setmana a l'any. 2. No pot es permetre un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies. 3. No es pot permetre mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. 4. No té capacitat per afrontar despeses imprevistes (de 650 euros). 5. S'ha endarrerit a l'hora de pagar les despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat...) o bé en compres a terminis en els últims 12 mesos. 6. No es pot permetre disposar d'un automòbil. 7. No es pot permetre disposar de telèfon. 8. No es pot permetre disposar d'un televisor. 9. No es pot permetre disposar d'una rentadora.)