Comparativa entre el percentatge de graduats superiors empleats en el sector cultural enfront del percentatge de graduats superiors empleats al país

Aquest indicador ofereix una imatge de l'ocupabilitat dels individus amb educació superior en el sector cultural per comparació a la resta de l'economia. Ens informa, doncs, de si el sector cultural ocupa un percentatge més gran de treballadors qualificats (amb estudis superiors) que la mitjana de l'economia.

Educació superior es refereix als nivells ISCED 5-8 de la Unesco. És a dir, que inclou l'educació terciària de cicle curt, els graus en educació terciària, els cursos de màster i especialització i els ensenyaments de doctorat. Els camps relacionats amb la cultura són: Arts i Humanitats, Periodisme i Comunicació i Arquitectura.

També et pot interessar