Taxa d'abandonament prematur de l'educació i la formació, per sexe

La taxa d'abandonament prematur de l'educació i la formació mesura el percentatge de joves de 18 a 24 anys que han aconseguit una titulació màxima de graduats en Educació Secundària Obligatòria i no continuen estudiant o formant-se per aconseguir el que per al segle XXI s'ha definit com a desitjable: la secundària postobligatòria (batxillerat o formació professional de grau mitjà).