Per què ens hauria de preocupar el fet que el repartiment de la riquesa a Espanya sigui cada vegada més desigual

Diederik Boertien, Centre d'Estudis Demogràfics (CED) - CERCA

La desigualtat en el repartiment de la riquesa augmenta a tot el món, i Espanya no n’és cap excepció. La riquesa es refereix al valor total dels actius d’una llar menys el valor total dels deutes. És probable que l’augment de la desigualtat en la riquesa tingui repercussions més greus per al benestar a Espanya que no pas a altres països. L’elevat índex de desocupació, els sous relativament baixos i les limitacions en la seguretat social fan que la riquesa o el patrimoni esdevingui un recurs essencial per a la supervivència econòmica de moltes llars del país. Mentre que fa un parell de dècades la proporció de llars de baixos ingressos amb un cert patrimoni era relativament alta, aquest percentatge ha minvat considerablement amb el pas del temps. Les polítiques adreçades a combatre la desigualtat econòmica hauran de tenir en compte com compensar la deterioració de la riquesa entre la població econòmicament més feble.
Punts clau
 • 1
     La proporció de la riquesa que té el 10% més ric de les llars espanyoles va augmentar del 43% al 54% del total entre el 2002 i el 2017.
 • 2
     La proporció d’individus que viuen en llars endeutades va augmentar del 3% al 9% en el mateix període.
 • 3
     En particular, els individus que viuen a les llars de baixos ingressos són cada vegada més propensos a no tenir patrimoni o a estar endeutats.
 • 4
     Entre els individus de llars de baixos ingressos, només el 42% disposaven d’un mínim de 1.000 euros per fer pagaments el 2017, per comparació al 54% del 2002.
 • 5
     A Espanya, on sovint és necessari recórrer al patrimoni per compensar la pèrdua d’ingressos, és probable que aquesta tendència condueixi a situacions de privació econòmica severa.

Les llars sovint recorren al seu patrimoni quan han d’afrontar circumstàncies que impliquen costos inesperats o la pèrdua d’ingressos. Les llars de baixos ingressos són més propenses a experimentar aquestes situacions, com ara la desocupació o la malaltia d’algun dels seus membres. El patrimoni de què disposin les llars d’ingressos baixos, doncs, és un determinant important de l’experiència de privació econòmica en la societat. El gràfic 1 mostra que el patrimoni primer va augmentar i després va recular en els diversos grups d’ingressos, de manera que el 2017 les llars de baixos ingressos eren menys riques que el 2002. L’article mostra que el 2017 una proporció més elevada d’individus que viuen en llars de baixos ingressos no disposaven de patrimoni o bé estaven endeutats. Els autors investiguen aquesta tendència i analitzen les greus conseqüències que això podria tenir per al benestar econòmic de les llars a Espanya.

Classificació

Autor

Diederik Boertien , Centre d'Estudis Demogràfics (CED) - CERCA

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Activitat

Cicle de conferències a CaixaForum Macaya: “Tecnologia, empresa i noves ciutats”

Cal humanitzar més la tecnologia? En aquest cicle coorganitzat amb la Fundació Knowledge Innovation Market Bcn (KIMbcn), debatrem sobre com la transformació digital ha de contribuir a la consecució d'objectius socials i mediambientals.

Infodada

Índex d'economia i societat digital

Espanya encapçala els països de l’EU-27 en el còmput global dels indicadors de societat digital (connectivitat, ús d’internet, etc.). Portugal, en canvi, se situa a la cua.

Infodada

Desigualtat en la distribució de la renda

L'efecte redistribuïdor de les transferències socials és més baix a Espanya que a la UE-27.

Infodada

Nivell de desenvolupament econòmic

El PIB en estàndard de poder adquisitiu permet fer una comparació més exacta del nivell de desenvolupament econòmic entre països.

Informe

La fractura entre retrocapitalisme i turbocapitalisme

La globalització i la ràpida transformació tecnològica i digital han derivat en dos models econòmics coexistents: el “turbocapitalisme”, que funciona amb lògica internacional, i el “retrocapitalisme”, que s’acull a la vella lògica del capitalisme proteccionista.

També et pot interessar

Infodada

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Inclusió social

El 29 % dels espanyols se situen socialment per sobre dels pares i més del 40 % opinen que han ascendit en l’escala social respecte dels avis.

Infodada

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Inclusió social

Segons aquest indicador, a Espanya calen 4 generacions per millorar els ingressos d’una família amb una economia precària.

Infodada

Taxa de fecunditat

Taxa de fecunditat

Inclusió social

La taxa de fecunditat de les dones a Espanya és d’1,23 fills per dona, el segon país de la Unió Europea amb la taxa més baixa.