Publicador de continguts

Article

Per què ens hauria de preocupar el fet que el repartiment de la riquesa a Espanya sigui cada vegada més desigual

Diederik Boertien, Centre d'Estudis Demogràfics (CED) - CERCA

La desigualtat en el repartiment de la riquesa augmenta a tot el món, i Espanya no n’és cap excepció. La riquesa es refereix al valor total dels actius d’una llar menys el valor total dels deutes. És probable que l’augment de la desigualtat en la riquesa tingui repercussions més greus per al benestar a Espanya que no pas a altres països. L’elevat índex de desocupació, els sous relativament baixos i les limitacions en la seguretat social fan que la riquesa o el patrimoni esdevingui un recurs essencial per a la supervivència econòmica de moltes llars del país. Mentre que fa un parell de dècades la proporció de llars de baixos ingressos amb un cert patrimoni era relativament alta, aquest percentatge ha minvat considerablement amb el pas del temps. Les polítiques adreçades a combatre la desigualtat econòmica hauran de tenir en compte com compensar la deterioració de la riquesa entre la població econòmicament més feble.
Punts clau
 • 1
     La proporció de la riquesa que té el 10% més ric de les llars espanyoles va augmentar del 43% al 54% del total entre el 2002 i el 2017.
 • 2
     La proporció d’individus que viuen en llars endeutades va augmentar del 3% al 9% en el mateix període.
 • 3
     En particular, els individus que viuen a les llars de baixos ingressos són cada vegada més propensos a no tenir patrimoni o a estar endeutats.
 • 4
     Entre els individus de llars de baixos ingressos, només el 42% disposaven d’un mínim de 1.000 euros per fer pagaments el 2017, per comparació al 54% del 2002.
 • 5
     A Espanya, on sovint és necessari recórrer al patrimoni per compensar la pèrdua d’ingressos, és probable que aquesta tendència condueixi a situacions de privació econòmica severa.
pqDeberiapreocuparnosCAT-06+%281%29.png

Les llars sovint recorren al seu patrimoni quan han d’afrontar circumstàncies que impliquen costos inesperats o la pèrdua d’ingressos. Les llars de baixos ingressos són més propenses a experimentar aquestes situacions, com ara la desocupació o la malaltia d’algun dels seus membres. El patrimoni de què disposin les llars d’ingressos baixos, doncs, és un determinant important de l’experiència de privació econòmica en la societat. El gràfic 1 mostra que el patrimoni primer va augmentar i després va recular en els diversos grups d’ingressos, de manera que el 2017 les llars de baixos ingressos eren menys riques que el 2002. L’article mostra que el 2017 una proporció més elevada d’individus que viuen en llars de baixos ingressos no disposaven de patrimoni o bé estaven endeutats. Els autors investiguen aquesta tendència i analitzen les greus conseqüències que això podria tenir per al benestar econòmic de les llars a Espanya.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

De quina manera condicionen les nostres xarxes de coneguts el suport que donem a la redistribució econòmica i a la protecció social?

Analitzem com les opinions sobre la redistribució econòmica i la protecció social no només depenen dels ingressos familiars, sinó també del sou que cobren les persones de l’entorn social immediat.

Informe

Incertesa laboral i preferències per la redistribució d’ingressos

La dualitat entre contractes temporals i permanents condiciona el mercat de treball a Espanya i genera diferències de seguretat laboral i ingressos. Quin impacte té sobre les preferències de redistribució de la població?

Informe

Discapacitat, desigualtat i redistribució de la renda

Quin és l’impacte econòmic de la discapacitat? Aquest informe mostra que les llars amb algun membre amb discapacitat presenten menys nivells de renda.

Informe

Els ingressos del capital i la desigualtat de la renda a Espanya, 1980-2020

Article

Impost sobre successions i impost sobre la renda: quant s’hauria de pagar?

Una anàlisi experimental dels tipus fiscals preferits en diverses menes d’impostos, en diversos supòsits de renda del contribuent i d’herència, i tenint en compte la percepció de la pròpia posició en la distribució de la renda.

També et pot interessar

Joves, oportunitats i futur

Dossier

Joves, oportunitats i futur


Inclusió social

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves


Inclusió social

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Temporalitat treballadors joves

Article

Temporalitat treballadors joves


Inclusió social

La reducció de la temporalitat dels joves a partir de la reforma laboral resulta molt evident a Espanya i gairebé imperceptible a Portugal. Per què?