PIB per habitant en estàndard de poder adquisitiu. Índex (UE-28 = 100)

El Producte Interior Brut (PIB) mesura l'activitat econòmica d'un país i fa referència al valor monetari dels béns i serveis finals produïts per una economia en un període determinat. El volum de PIB per habitant en estàndard de poder adquisitiu (EPA) s'expressa en relació amb la mitjana de la Unió Europea (UE-28), que pren el valor 100. D'aquesta manera, si l'índex d'un país és superior a 100, el nivell de PIB per habitant d'aquest país és superior al valor mitjà de la Unió Europea i viceversa.

Les dades s’expressen en estàndard de poder adquisitiu (EPA) per permetre eliminar les diferències en els nivells de preus existents entre països i per facilitar, per tant, una comparació més acurada del PIB entre països. El fet d'expressar les dades en índex 100 (UE-28 = 100) facilita la comparació entre països més que no pas la comparació temporal.