Publicador de continguts

Article

Percepció entre els joves de les desigualtats en petjada de carboni

Stefan Drews, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Universitat de Màlaga (Espanya); Théo Konc, Universitat Tècnica de Berlín (Alemanya), Institut Potsdam per a la Recerca sobre l’Impacte del Canvi Climàtic (Alemanya)
Recerca seleccionada en la convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre la realitat social de les persones joves (FS22-1B)

El canvi climàtic i la desigualtat econòmica estan interconnectats i, a la vegada, relacionats amb la justícia intergeneracional. Les persones riques i d’ingressos elevats solen deixar petjades de carboni superiors a les de la resta de la població, i els ingressos i la riquesa tendeixen a augmentar amb l’edat, però qui patirà les conseqüències més greus del canvi climàtic seran els joves d’avui. Els autors d’aquest article van enquestar 1.547 persones d’entre 16 i 32 anys, residents a Espanya, per explorar com els joves perceben diferents relacions entre la desigualtat econòmica i el canvi climàtic. Les conclusions de la recerca suggereixen que, en termes generals, un percentatge elevat de joves perceben diferències en matèria de petjades de carboni que oscil·len entre moderades i significatives. En comparar les seves percepcions amb dades de recerques acadèmiques, s’observa que els joves tendeixen a sobreestimar la magnitud d’aquestes diferències, si bé en tots els casos són conscients que estan més relacionades amb les diferències d’ingressos que no pas amb l’edat. Els resultats assenyalen que, en la transició cap a una economia baixa en carboni, la majoria dels joves consideren que els responsables polítics haurien de tenir en compte les desigualtats en matèria de petjades de carboni. També estan d’acord que caldria aplicar polítiques públiques concretes —com ara gravar els actius bruts— que siguin susceptibles de reduir aquestes desigualtats.
Punts clau
 • 1
     Molts joves consideren que, a Espanya, les diferències en matèria de petjades de carboni són moderades (31%), significatives (33%) o molt acusades (24%). En comparar els valors percebuts en matèria de petjades de carboni amb dades de publicacions acadèmiques, s’observa que les percepcions de molts joves són imprecises, atès que tendeixen a sobreestimar, en comptes de subestimar, les emissions generades pels qui més contaminen.
 • 2
     El 78% dels enquestats consideren que les persones d’ingressos elevats tenen unes petjades de carboni superiors a la petjada mitjana de la població. En canvi, les diferències percebudes en les emissions generades pels diferents grups d’edat estan força equilibrades, si bé el percentatge dels enquestats que creuen que les persones grans deixen petjades de carboni més elevades supera lleugerament el d’aquells que consideren que són els joves qui deixen petjades superiors (32% i 26%, respectivament).
 • 3
     El percentatge d’enquestats que consideren que les persones d’ingressos elevats, en comparació amb les de baixos ingressos, tenen més facilitats per reduir les seves petjades de carboni és força més alt que el d’aquells que no estan d’acord amb aquesta afirmació (54% i 11%, respectivament). Les possibilitats percebudes de reducció d’emissions de carboni segons es tracti de persones joves o de persones grans són pràcticament les mateixes.
 • 4
     Un percentatge elevat de joves (74%) consideren que les desigualtats en matèria de petjades de carboni haurien de tenir un paper significatiu en la configuració de polítiques orientades a mitigar el canvi climàtic.
 • 5
     Gravar els actius bruts és una de les polítiques susceptibles de reduir les desigualtats en matèria de petjades de carboni, i la majoria dels joves, amb independència que siguin d’esquerres o de dretes, hi estan d’acord. Tanmateix, solament el 40% dels enquestats estan a favor d’aplicar un impost sobre els vols freqüents.
percepcionJovenesDesigualdadesMateriaDhuellasCarbonoCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Bones pràctiques

Work4Progress de la Fundació ”la Caixa”

El programa Work4Progress de la Fundació ”la Caixa” pretén anar més enllà del suport a projectes aïllats promovent plataformes d’innovació social.

Dossier

Joves, oportunitats i futur

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Infodada

Indicadors sobre joventut dossier joves Espanya i Portugal

En aquesta secció es presenten una sèrie d’indicadors clau sobre la població jove a Espanya i Portugal. Aquests indicadors procedeixen de bases de dades europees i mundials (Eurostat i OCDE).

Article

Educació efectes oportunitats jovent

Quin impacte té l’educació en l’accés del jovent al mercat laboral?, i en les oportunitats de participació social, cultural i esportiva?

També et pot interessar

Ús xarxes socials benestar adolescents

Article

Ús xarxes socials benestar adolescents


Ciència

Vuit de cada deu adolescents consumeixen continguts a les xarxes socials cada dia.

Actituds canvi climàtic i edat

Article

Actituds canvi climàtic i edat


Ciència

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Trucades per suïcidi al 112?

Article

Trucades per suïcidi al 112?


Ciència

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.