Article

Percepció entre els joves de les desigualtats en matèria de petjades de carboni i suport a polítiques progressistes de mitigació del canvi climàtic

Stefan Drews, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Universitat de Màlaga (Espanya); Théo Konc, Universitat Tècnica de Berlín (Alemanya), Institut Potsdam per a la Recerca sobre l’Impacte del Canvi Climàtic (Alemanya)
Recerca seleccionada en la convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre la realitat social de les persones joves (FS22-1B)

El canvi climàtic i la desigualtat econòmica estan interconnectats i, a la vegada, relacionats amb la justícia intergeneracional. Les persones riques i d’ingressos elevats solen deixar petjades de carboni superiors a les de la resta de la població, i els ingressos i la riquesa tendeixen a augmentar amb l’edat, però qui patirà les conseqüències més greus del canvi climàtic seran els joves d’avui. Els autors d’aquest article van enquestar 1.547 persones d’entre 16 i 32 anys, residents a Espanya, per explorar com els joves perceben diferents relacions entre la desigualtat econòmica i el canvi climàtic. Les conclusions de la recerca suggereixen que, en termes generals, un percentatge elevat de joves perceben diferències en matèria de petjades de carboni que oscil·len entre moderades i significatives. En comparar les seves percepcions amb dades de recerques acadèmiques, s’observa que els joves tendeixen a sobreestimar la magnitud d’aquestes diferències, si bé en tots els casos són conscients que estan més relacionades amb les diferències d’ingressos que no pas amb l’edat. Els resultats assenyalen que, en la transició cap a una economia baixa en carboni, la majoria dels joves consideren que els responsables polítics haurien de tenir en compte les desigualtats en matèria de petjades de carboni. També estan d’acord que caldria aplicar polítiques públiques concretes —com ara gravar els actius bruts— que siguin susceptibles de reduir aquestes desigualtats.
Punts clau
 • 1
     Molts joves consideren que, a Espanya, les diferències en matèria de petjades de carboni són moderades (31%), significatives (33%) o molt acusades (24%). En comparar els valors percebuts en matèria de petjades de carboni amb dades de publicacions acadèmiques, s’observa que les percepcions de molts joves són imprecises, atès que tendeixen a sobreestimar, en comptes de subestimar, les emissions generades pels qui més contaminen.
 • 2
     El 78% dels enquestats consideren que les persones d’ingressos elevats tenen unes petjades de carboni superiors a la petjada mitjana de la població. En canvi, les diferències percebudes en les emissions generades pels diferents grups d’edat estan força equilibrades, si bé el percentatge dels enquestats que creuen que les persones grans deixen petjades de carboni més elevades supera lleugerament el d’aquells que consideren que són els joves qui deixen petjades superiors (32% i 26%, respectivament).
 • 3
     El percentatge d’enquestats que consideren que les persones d’ingressos elevats, en comparació amb les de baixos ingressos, tenen més facilitats per reduir les seves petjades de carboni és força més alt que el d’aquells que no estan d’acord amb aquesta afirmació (54% i 11%, respectivament). Les possibilitats percebudes de reducció d’emissions de carboni segons es tracti de persones joves o de persones grans són pràcticament les mateixes.
 • 4
     Un percentatge elevat de joves (74%) consideren que les desigualtats en matèria de petjades de carboni haurien de tenir un paper significatiu en la configuració de polítiques orientades a mitigar el canvi climàtic.
 • 5
     Gravar els actius bruts és una de les polítiques susceptibles de reduir les desigualtats en matèria de petjades de carboni, i la majoria dels joves, amb independència que siguin d’esquerres o de dretes, hi estan d’acord. Tanmateix, solament el 40% dels enquestats estan a favor d’aplicar un impost sobre els vols freqüents.
percepcionJovenesDesigualdadesMateriaDhuellasCarbonoCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Article

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional

Els joves que han establert vincles afectius i emocionals segurs utilitzen el mòbil majoritàriament per a comunicar-se i socialitzar. Què passa amb els joves que el fan servir per evadir-se?

Article

Les interaccions socials dels joves: cara a cara, entre amics i familiars, i poca presència del mòbil

Sembla que hem acceptat que les persones joves es relacionen a través del mòbil. No obstant això, aquest estudi mostra que dos de cada tres de les interaccions socials que tenen són cara a cara. Com, i per què, interacciona el jovent?

Article

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?

Els nois consideren que són més hàbils que les noies en matèria de tecnologia i de comunicació digital, mentre que les noies pensen que estan més preparades en els aspectes ètics i de seguretat.

Informe

Evolució de la bretxa salarial entre joves autòctons i immigrants a Espanya

De quina manera afecta el nostre origen als salaris? Analitzarem l’evolució de les trajectòries salarials de joves autòctons i immigrants entre el 2007 i el 2015.

També et pot interessar

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?


Ciència

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys


Ciència

Pot Internet ajudar-nos a mantenir una bona salut? Segons aquest estudi, millorar l'alfabetització sanitària de la població i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir desigualtats en salut.

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional

Article

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional


Ciència

Els joves que han establert vincles afectius i emocionals segurs utilitzen el mòbil majoritàriament per a comunicar-se i socialitzar. Què passa amb els joves que el fan servir per evadir-se?