Article

Els vincles ciència-empresa a Espanya i Portugal: un potencial d’innovació sense explotar?

Manuel Mira Godinho, José Guimón, Catalina Martínez i Joana Mendonça; ; ;

Espanya i Portugal se situen per darrere de les economies europees més avançades pel que fa als indicadors clau en matèria de vincles ciència-empresa, com ara la generació de patents per part d’universitats i d’organismes públics de recerca, les copublicacions publicoprivades, el finançament privat de recerca i desenvolupament (R+D) en l’educació superior, i la mobilitat dels doctorats cap al sector industrial. Malgrat que presenten trajectòries similars, tots dos països han abordat el repte d’intensificar els vincles ciència-empresa mitjançant polítiques diferents, la qual cosa es tradueix en oportunitats d’aprenentatge mutu i d’intercanvi de bones pràctiques.
Punts clau
 • 1
     Malgrat que la generació de patents per part d’universitats i d’organismes públics de recerca ha augmentat tant a Espanya com a Portugal, en tots dos països persisteix una bretxa important respecte de la mitjana de la UE.
 • 2
     La copublicació d’articles científics per part d’investigadors acadèmics i del sector empresarial també ha experimentat un augment; tanmateix, la xifra continua sent molt inferior a la dels països que encapçalen la UE.
 • 3
     A Espanya i Portugal, tan sols el 6% dels doctorats treballen en el sector empresarial.
 • 4
     El percentatge d’R+D universitària finançada pel sector empresarial és sensiblement més elevat a Espanya (5,5%) que a Portugal (2%), si bé en tots dos casos se situa per sota de la mitjana de la UE.
 • 5
     Últimament, Espanya i Portugal han ampliat les seves carteres de polítiques respectives mitjançant la posada en marxa de nous programes destinats a crear consorcis ciència-empresa i laboratoris conjunts.
 • 6
     Per a la recuperació econòmica d’Espanya i Portugal, és imprescindible que en els pròxims anys s’aconsegueixi una vinculació més estreta entre la recerca científica i el sector empresarial.

La recerca acadèmica, que a grans trets es pot definir com la que duen a terme les universitats i els organismes públics de recerca, pot tenir un impacte significatiu en la innovació, atès que aporta coneixements nous que les empreses poden emprar per desenvolupar nous productes, serveis i processos. No obstant això, tret que hi hagi vincles eficients que facilitin l’intercanvi de coneixements i la col·laboració entre ciència i empresa, aquest impacte serà limitat.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

Article

L’evolució de la ciència i la tecnologia a Espanya i Portugal

La Unió Europea es va fixar l’objectiu que el sector empresarial inverteixi en R+D el 2 % del PIB. Com està sent la convergència d’Espanya i Portugal cap a aquesta meta?

Bones pràctiques

Els instruments de participació ciutadana en el marc de la innovació tecnològica

Què opina la societat sobre els possibles impactes de la ciència i la tecnologia? Cal establir mecanismes de participació ciutadana per generar confiança i detectar punts de millora.

Infodada

Despesa en R+D per sectors

El 2019, el percentatge de pressupost públic total destinat a R+D va ser d’un 1,24 % a Espanya i un 0,82 % a Portugal, tots dos per sota de la mitjana de l’EU-27.

Infodada

Empreses innovadores i cooperació empresarial en activitats d'R+D

A Espanya i Portugal, la proporció d’empreses innovadores, com també el grau en què col·laboren amb altres empreses i organitzacions, és inferior a la mitjana de l’EU-27.

També et pot interessar

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?


Ciència

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys


Ciència

Pot Internet ajudar-nos a mantenir una bona salut? Segons aquest estudi, millorar l'alfabetització sanitària de la població i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir desigualtats en salut.

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional

Article

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional


Ciència

Els joves que han establert vincles afectius i emocionals segurs utilitzen el mòbil majoritàriament per a comunicar-se i socialitzar. Què passa amb els joves que el fan servir per evadir-se?