Article

Recursos humans per a la recerca a Espanya i Portugal

Laura Cruz Castro, Luis Sanz Menéndez, Cláudia Sarrico i Tiago Santos Pereira; ; ;

La recerca és essencial per al creixement econòmic. Tanmateix, els recursos per a l’R+D a Espanya i Portugal són inferiors als de l’Europa dels Vint-i-set (EU-27). Aquest article compara l’estat actual dels recursos humans per a la recerca en ambdós països. Mitjançant una anàlisi de les condicions laborals dels investigadors en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, exposa els problemes derivats d’una baixa taxa d’ocupació en el sector privat i de l’escàs atractiu de les carreres de recerca. El nombre de graduats universitaris i de doctorats dibuixa un panorama més optimista, però si els treballadors altament qualificats no s’incorporen al mercat de treball, es continuarà produint una fuga de cervells en aquests dos països.
Punts clau
 • 1
     L’any 2019, la despesa en R+D (com a percentatge del PIB) representava el 64% del nivell mitjà de l’EU-27 a Portugal i el 57% a Espanya.
 • 2
     A Portugal, el nombre d’investigadors per cada mil treballadors (9,6) supera la mitjana de l’EU-27 (8,7), mentre que a Espanya és menor (6,3).
 • 3
     Des del 2008, la proporció de la despesa en R+D d’Espanya i Portugal respecte de la despesa total en R+D de l’EU-27 ha disminuït, i la despesa interior en R+D (GERD) no ha recuperat els nivells anteriors a la crisi.
 • 4
     Mentre que a l’EU-27 el 55% de tots els investigadors, de mitjana, treballen en l’àmbit de l’empresa, a Espanya i Portugal només el 38% estan ocupats en aquest sector.
 • 5
     Tots dos països experimenten una bretxa estructural pel que fa a l’ocupació en activitats intensives en coneixement (KIA), sobretot en el sector de fabricació d’alta tecnologia.
 • 6
     El Pla de recuperació de la UE representa una oportunitat per augmentar la demanda de treballadors d’alta qualificació a Espanya i Portugal. Ara bé, si no es genera aquesta demanda, tots dos països consolidaran la seva posició com a exportadors de talent.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

Article

L’evolució de la ciència i la tecnologia a Espanya i Portugal

La Unió Europea es va fixar l’objectiu que el sector empresarial inverteixi en R+D el 2 % del PIB. Com està sent la convergència d’Espanya i Portugal cap a aquesta meta?

Activitat

Col·loqui "Recerca i innovació a Espanya i Portugal"

Quins són els factors decisius en els sistemes de recerca i innovació d'un país? I els vincles entre ciència i empresa? Pots veure aquí el vídeo del col·loqui que vam organitzar per debatre el tema.

Bones pràctiques

Els instruments de participació ciutadana en el marc de la innovació tecnològica

Què opina la societat sobre els possibles impactes de la ciència i la tecnologia? Cal establir mecanismes de participació ciutadana per generar confiança i detectar punts de millora.

Infodada

Despesa en R+D per sectors

El 2019, el percentatge de pressupost públic total destinat a R+D va ser d’un 1,24 % a Espanya i un 0,82 % a Portugal, tots dos per sota de la mitjana de l’EU-27.

També et pot interessar

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?

Article

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?


Ciència

Els nois consideren que són més hàbils que les noies en matèria de tecnologia i de comunicació digital, mentre que les noies pensen que estan més preparades en els aspectes ètics i de seguretat.

L’Espanya desertificada

Article

L’Espanya desertificada


Ciència

Un 17,5 % del territori rural està exposat simultàniament a altes taxes de despoblació i d'aridesa. Aquest estudi analitza com alguns factors de mitigació de la despoblació poden implicar efectes no desitjats, tant de tipus social com ambiental.

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?

Article

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?


Ciència

Hi va haver desigualtat en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19? Ho analitzem en aquest estudi comparatiu centrat en la producció i distribució d’investigacions i les col·laboracions entre països.