Article

Recursos humans per a la recerca a Espanya i Portugal

Laura Cruz Castro, Luis Sanz Menéndez, Cláudia Sarrico i Tiago Santos Pereira; ; ;

La recerca és essencial per al creixement econòmic. Tanmateix, els recursos per a l’R+D a Espanya i Portugal són inferiors als de l’Europa dels Vint-i-set (EU-27). Aquest article compara l’estat actual dels recursos humans per a la recerca en ambdós països. Mitjançant una anàlisi de les condicions laborals dels investigadors en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, exposa els problemes derivats d’una baixa taxa d’ocupació en el sector privat i de l’escàs atractiu de les carreres de recerca. El nombre de graduats universitaris i de doctorats dibuixa un panorama més optimista, però si els treballadors altament qualificats no s’incorporen al mercat de treball, es continuarà produint una fuga de cervells en aquests dos països.
Punts clau
 • 1
     L’any 2019, la despesa en R+D (com a percentatge del PIB) representava el 64% del nivell mitjà de l’EU-27 a Portugal i el 57% a Espanya.
 • 2
     A Portugal, el nombre d’investigadors per cada mil treballadors (9,6) supera la mitjana de l’EU-27 (8,7), mentre que a Espanya és menor (6,3).
 • 3
     Des del 2008, la proporció de la despesa en R+D d’Espanya i Portugal respecte de la despesa total en R+D de l’EU-27 ha disminuït, i la despesa interior en R+D (GERD) no ha recuperat els nivells anteriors a la crisi.
 • 4
     Mentre que a l’EU-27 el 55% de tots els investigadors, de mitjana, treballen en l’àmbit de l’empresa, a Espanya i Portugal només el 38% estan ocupats en aquest sector.
 • 5
     Tots dos països experimenten una bretxa estructural pel que fa a l’ocupació en activitats intensives en coneixement (KIA), sobretot en el sector de fabricació d’alta tecnologia.
 • 6
     El Pla de recuperació de la UE representa una oportunitat per augmentar la demanda de treballadors d’alta qualificació a Espanya i Portugal. Ara bé, si no es genera aquesta demanda, tots dos països consolidaran la seva posició com a exportadors de talent.
Grafic3_CAT.jpg

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

Article

L’evolució de la ciència i la tecnologia a Espanya i Portugal

La Unió Europea es va fixar l’objectiu que el sector empresarial inverteixi en R+D el 2 % del PIB. Com està sent la convergència d’Espanya i Portugal cap a aquesta meta?

Bones pràctiques

Els instruments de participació ciutadana en el marc de la innovació tecnològica

Què opina la societat sobre els possibles impactes de la ciència i la tecnologia? Cal establir mecanismes de participació ciutadana per generar confiança i detectar punts de millora.

Infodada

Despesa en R+D per sectors

El 2019, el percentatge de pressupost públic total destinat a R+D va ser d’un 1,24 % a Espanya i un 0,82 % a Portugal, tots dos per sota de la mitjana de l’EU-27.

Infodada

Empreses innovadores i cooperació empresarial en activitats d'R+D

A Espanya i Portugal, la proporció d’empreses innovadores, com també el grau en què col·laboren amb altres empreses i organitzacions, és inferior a la mitjana de l’EU-27.

També et pot interessar

Joves amb necessitats específiques ciberassetjament

Article

Joves amb necessitats específiques ciberassetjament


Ciència

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) mostra una especial vulnerabilitat a patir ciberassetjament.

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?


Ciència

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys


Ciència

Pot Internet ajudar-nos a mantenir una bona salut? Segons aquest estudi, millorar l'alfabetització sanitària de la població i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir desigualtats en salut.