Article

Els homes, ¿viuen en llars amb més patrimoni que les dones?

Diederik Boertien, Centre d’Estudis Demogràfics
Projecte seleccionat en Convocatòria de Recerca Social 2019 LCF/PR/SR19/52540010

Les dones cobren sous més baixos que els homes, fins i tot quan ocupen els mateixos llocs de treball i càrrecs que ells. Ara bé, no sabem fins a quin punt també hi ha una bretxa de gènere respecte a la riquesa. La riquesa –o el patrimoni– d’una llar es refereix al valor total dels actius dels membres que la integren menys el valor total dels deutes que tenen. Es tendeix a pressuposar que les diferències de gènere respecte a l’accés al patrimoni es produeixen principalment al si de les llars: els homes tenen més control sobre el patrimoni de la llar que les dones. Tanmateix, també és possible que els homes visquin en llars amb més patrimoni que les dones. Aquest article mostra que a Espanya això no és així per al conjunt de la població, si bé entre els individus de 65 anys o més hi ha una bretxa de gènere molt significativa respecte a la riquesa de la llar: els homes grans viuen en llars amb més patrimoni que les dones grans.
Punts clau
 • 1
     En molts països, els homes viuen en llars més riques –o amb més patrimoni– que les dones; a Espanya, però, si prenem en consideració les persones de 35 anys o més, comprovem que això no és així.
 • 2
     Hi ha una bretxa de gènere respecte a la riquesa entre les persones de 65 anys o més, de manera que els homes tenen al voltant de 16.000 euros més de riquesa «equivalent» mediana que les dones.
 • 3
     Aquesta bretxa de gènere respecte a la riquesa es produeix perquè, després dels 65 anys, les dones tenen més probabilitats de viure soles que els homes, la qual cosa, al seu torn, té relació amb la diferència d’edat entre els homes i les dones que viuen en parella i amb la menor esperança de vida dels homes.
 • 4
     Al voltant del 31% de les dones de més de 65 anys tenen menys de 2.000 euros de patrimoni financer disponible, en comparació amb el 25% dels homes de més de 65 anys.
 • 5
     A Espanya, el patrimoni és un recurs econòmic fonamental per a la població d’edat avançada, que sovint disposa de pocs ingressos. Les dones grans tenen més probabilitats que els homes grans de viure en llars amb un patrimoni molt escàs, raó per la qual corren un risc més elevat de patir situacions de privació econòmica greu.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Article

Afecten el gènere, l’experiència i el volum de feina les decisions judicials sobre la violència de gènere?

Jutges i jutgesses són igual de proclius a concedir ordres d'allunyament en casos de violència de gènere? Segons aquest estudi, el gènere per si sol no és determinant, però sí que és un factor clau unit a l'experiència i al volum de casos.

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

Activitat

Cicle de conferències a CaixaForum Macaya: “El futur de la (des)igualtat de gènere”

En col·laboració amb el Centre d'Estudis Demogràfics, organitzem aquest cicle de conferències per analitzar velles i noves bretxes de gènere ocupacionals.

També et pot interessar

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia


Inclusió social

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya


Inclusió social

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural


Inclusió social

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.