Article

Els homes, ¿viuen en llars amb més patrimoni que les dones?

Diederik Boertien, Centre d’Estudis Demogràfics;
Projecte seleccionat en Convocatòria de Recerca Social 2019 LCF/PR/SR19/52540010

Les dones cobren sous més baixos que els homes, fins i tot quan ocupen els mateixos llocs de treball i càrrecs que ells. Ara bé, no sabem fins a quin punt també hi ha una bretxa de gènere respecte a la riquesa. La riquesa –o el patrimoni– d’una llar es refereix al valor total dels actius dels membres que la integren menys el valor total dels deutes que tenen. Es tendeix a pressuposar que les diferències de gènere respecte a l’accés al patrimoni es produeixen principalment al si de les llars: els homes tenen més control sobre el patrimoni de la llar que les dones. Tanmateix, també és possible que els homes visquin en llars amb més patrimoni que les dones. Aquest article mostra que a Espanya això no és així per al conjunt de la població, si bé entre els individus de 65 anys o més hi ha una bretxa de gènere molt significativa respecte a la riquesa de la llar: els homes grans viuen en llars amb més patrimoni que les dones grans.
Punts clau
 • 1
     En molts països, els homes viuen en llars més riques –o amb més patrimoni– que les dones; a Espanya, però, si prenem en consideració les persones de 35 anys o més, comprovem que això no és així.
 • 2
     Hi ha una bretxa de gènere respecte a la riquesa entre les persones de 65 anys o més, de manera que els homes tenen al voltant de 16.000 euros més de riquesa «equivalent» mediana que les dones.
 • 3
     Aquesta bretxa de gènere respecte a la riquesa es produeix perquè, després dels 65 anys, les dones tenen més probabilitats de viure soles que els homes, la qual cosa, al seu torn, té relació amb la diferència d’edat entre els homes i les dones que viuen en parella i amb la menor esperança de vida dels homes.
 • 4
     Al voltant del 31% de les dones de més de 65 anys tenen menys de 2.000 euros de patrimoni financer disponible, en comparació amb el 25% dels homes de més de 65 anys.
 • 5
     A Espanya, el patrimoni és un recurs econòmic fonamental per a la població d’edat avançada, que sovint disposa de pocs ingressos. Les dones grans tenen més probabilitats que els homes grans de viure en llars amb un patrimoni molt escàs, raó per la qual corren un risc més elevat de patir situacions de privació econòmica greu.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Afecten el gènere, l’experiència i el volum de feina les decisions judicials sobre la violència de gènere?

Jutges i jutgesses són igual de proclius a concedir ordres d'allunyament en casos de violència de gènere? Segons aquest estudi, el gènere per si sol no és determinant, però sí que és un factor clau unit a l'experiència i al volum de casos.

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

Activitat

Cicle de conferències a CaixaForum Macaya: “El futur de la (des)igualtat de gènere”

En col·laboració amb el Centre d'Estudis Demogràfics, organitzem aquest cicle de conferències per analitzar velles i noves bretxes de gènere ocupacionals.

Infodada

Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Mentre que la participació de dones doctores a Portugal se situa per sobre de la mitjana de l’EU‑27 en totes les branques de coneixement considerades, a Espanya, la participació de dones doctores se situa per sota de la mitjana europea a les branques d’art, humanitats i ciències socials.

També et pot interessar

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Infodada

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social


Inclusió social

El 29 % dels espanyols se situen socialment per sobre dels pares i més del 40 % opinen que han ascendit en l’escala social respecte dels avis.

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Infodada

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat


Inclusió social

Segons aquest indicador, a Espanya calen 4 generacions per millorar els ingressos d’una família amb una economia precària.

Taxa de fecunditat

Infodada

Taxa de fecunditat


Inclusió social

La taxa de fecunditat de les dones a Espanya és d’1,23 fills per dona, el segon país de la Unió Europea amb la taxa més baixa.