Article

L’Espanya desertificada

Apunts sobre l’exposició de l’Espanya rural a la despoblació i al canvi climàtic

Sergio Villamayor-Tomas, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB); Gerard Pocull, Francesco Facchini i Cara Maeztu, ICTA-UAB; Esteve Corbera Elizalde, ICTA-UAB, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Projecte seleccionat en la Social Research Call 2019 (LCF/PR/SR19/52540011)

Les zones rurals d’Espanya estan experimentant transformacions ambientals i socials sense precedents, amb la despoblació i el canvi climàtic com a protagonistes més destacats. Un 17,5% del territori rural està exposat simultàniament a altes taxes de despoblació i d’aridesa. La literatura i els experts apunten a diversos factors de mitigació de la despoblació, com ara el desenvolupament de l’agroindústria i de les energies renovables, el turisme rural i ambiental, la immigració, la disponibilitat d’habitatge, l’oferta cultural i d’entreteniment, i la connectivitat amb les zones urbanes. No obstant això, alguns d’aquests últims poden ocasionar efectes no desitjats, tant de tipus social com ambiental. Així, per exemple, el desenvolupament agroindustrial comporta la concentració d’explotacions i de serveis agrícoles, fet que dificulta que els agricultors joves i els immigrants tinguin accés a la terra. D’una manera similar, la intensificació agropecuària pot contribuir a l’erosió dels sòls, a la sobreexplotació i a la contaminació dels recursos hídrics, la qual cosa es tradueix en un augment del risc d’aridesa i en una disminució de la resiliència del territori al canvi climàtic.
Punts clau
  • 1
       Un 29% del territori rural espanyol està exposat a altes taxes de despoblació, un 45% a problemes d’aridesa (i. e. canvi climàtic) i un 17,5% a tots dos fenòmens alhora.
  • 2
       Aquest 17,5% es redueix a un 11,5% en les zones rurals accessibles (amb una baixa densitat poblacional i uns usos de la terra majoritàriament agrícoles, però connectades amb centres urbans) i augmenta a un 23,3% en les zones rurals remotes (amb una baixa densitat poblacional, uns usos de la terra agrícoles i desconnectades de centres urbans).
  • 3
       Hi ha factors de mitigació de la despoblació –com ara la intensificació agrícola– que poden ser contraproduents des del punt de vista de la lluita contra el canvi climàtic.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.

Activitat

Cicle de conferències: Impacte social de l'emergència climàtica. Què podem fer?

Juntament amb l'Institut de Salut Global de Barcelona, organitzem aquest cicle de conferències per reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic sobre la salut, el territori i també l'economia.

Infodada

El repte del canvi climàtic

Com ha evolucionat la temperatura mitjana de la Terra des de l’any 1880? 2014, 2015, 2016 i 2017 han estat els anys més càlids registrats.

Ressenya

Psicosociologia del canvi climàtic

El canvi climàtic és un problema molt complex, i les possibles solucions no es poden basar en el binomi de veritable o fals, sinó de millor o pitjor. Ressenyem dos llibres que parlen sobre com aquest debat deixa de ser una qüestió tècnica i racional per esdevenir una qüestió de valors i estils de vida.

També et pot interessar

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?

Article

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?


Ciència

Els nois consideren que són més hàbils que les noies en matèria de tecnologia i de comunicació digital, mentre que les noies pensen que estan més preparades en els aspectes ètics i de seguretat.

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?

Article

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?


Ciència

Hi va haver desigualtat en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19? Ho analitzem en aquest estudi comparatiu centrat en la producció i distribució d’investigacions i les col·laboracions entre països.

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení


Ciència

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.