Publicador de continguts

Article

Els joves amb necessitats específiques de suport educatiu pateixen el doble de ciberassetjament

Àngels Esteller-Cano, Albert Flexas, Eva Aguilar-Mediavilla y Daniel Adrover-Roig, Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), Universitat de les Illes Balears

Els progressos tecnològics i el domini creixent de l’entorn virtual per part de la població (a causa d’una accessibilitat més gran, la popularitat de les xarxes socials, la introducció d’espais virtuals en l’àmbit educatiu...) han provocat un augment notable del ciberassetjament els darrers anys. Aquest estudi mostra que gairebé la meitat dels joves espanyols ha sofert alguna agressió per mitjans cibernètics (com ara les xarxes socials, el correu electrònic o missatges de text) i que un de cada deu pateix ciberassetjament. Les víctimes de ciberassetjament pateixen una pèrdua de qualitat de vida: manifesten més símptomes de depressió, ansietat i estrès, i menys satisfacció vital. Els adolescents amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) tenen el doble de risc de ser víctimes del ciberassetjament i, a més a més, mostren resultats més dolents en els indicadors de benestar psicosocial. S’han identificat dues estratègies per afrontar aquestes situacions que podrien reduir l’impacte negatiu del ciberassetjament en les víctimes: la recerca de suport social i la capacitat de resoldre els problemes.
Punts clau
 • 1
     Gairebé la meitat dels joves espanyols enquestats entre 12 i 17 anys ha sofert alguna mena de ciberagressió en els dos darrers mesos, mentre que el 9,5%, a més, ha sofert ciberassetjament.
 • 2
     Quatre de cada cinc víctimes no són conscients que pateixen ciberassetjament.
 • 3
     Els joves que han estat objecte d’alguna mena de conducta agressiva per mitjans cibernètics manifesten més simptomatologia associada a la depressió, l’ansietat i l’estrès, com també una satisfacció més baixa amb la vida.
 • 4
     Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu mostren una vulnerabilitat especial a patir ciberassetjament. Concretament, un jove té el doble de probabilitats de ser ciberassetjat si presenta alguna NESE. D’altra banda, les víctimes amb NESE sofreixen més malestar emocional que no pas les víctimes sense NESE.
 • 5
     Les estratègies que podrien fer minvar l’impacte associat al ciberassetjament (depressió, ansietat, estrès i satisfacció més baixa amb la vida) són la recerca de suport social i la capacitat de resoldre els problemes.
jvenesconnecesidadesespecCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Bones pràctiques

Work4Progress de la Fundació ”la Caixa”

El programa Work4Progress de la Fundació ”la Caixa” pretén anar més enllà del suport a projectes aïllats promovent plataformes d’innovació social.

Dossier

Joves, oportunitats i futur

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Infodada

Indicadors sobre joventut dossier joves Espanya i Portugal

En aquesta secció es presenten una sèrie d’indicadors clau sobre la població jove a Espanya i Portugal. Aquests indicadors procedeixen de bases de dades europees i mundials (Eurostat i OCDE).

Article

Educació efectes oportunitats jovent

Quin impacte té l’educació en l’accés del jovent al mercat laboral?, i en les oportunitats de participació social, cultural i esportiva?

També et pot interessar

Ús xarxes socials benestar adolescents

Article

Ús xarxes socials benestar adolescents


Ciència

Vuit de cada deu adolescents consumeixen continguts a les xarxes socials cada dia.

Actituds canvi climàtic i edat

Article

Actituds canvi climàtic i edat


Ciència

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Trucades per suïcidi al 112?

Article

Trucades per suïcidi al 112?


Ciència

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.