Últims informes

Desigualtat i pacte social

Informe

Desigualtat i pacte social

Luis Ayala Cañón

¿Quina extensió té la desigualtat a Espanya? Presentem un compendi d’11 informes que tracten els seus factors determinants i les polítiques necessàries per reduir-la.

Entrar i sortir de la pobresa laboral a Espanya

Informe

Entrar i sortir de la pobresa laboral a Espanya

Alba Lanau i Mariona Lozano

Ja no n’hi ha prou amb tenir feina per sortir de la pobresa. Moltes llars, especialment amb menors, arrosseguen una pobresa laboral associada a salaris baixos o períodes d’inactivitat.

Discapacitat, desigualtat i redistribució de la renda

Informe

Discapacitat, desigualtat i redistribució de la renda

Elena Bárcena, Salvador Pérez i Fernando Morilla

Quin és l’impacte econòmic de la discapacitat? Aquest informe mostra que les llars amb algun membre amb discapacitat presenten menys nivells de renda.         

Informes anteriors

Evolució de la bretxa salarial entre joves autòctons i immigrants a Espanya

Informe

Evolució de la bretxa salarial entre joves autòctons i immigrants a Espanya

Begoña Cueto, Marta González Escalonilla i María José Pérez Villadoniga

De quina manera afecta el nostre origen als salaris? Analitzarem l’evolució de les trajectòries salarials de joves autòctons i immigrants entre el 2007 i el 2015.

Els ingressos del capital i la desigualtat de la renda a Espanya, 1980-2020

Informe

Els ingressos del capital i la desigualtat de la renda a Espanya, 1980-2020

Miguel Artola Blanco, Clara Martínez-Toledano, Alice Sodano

¿Por qué España presenta niveles de desigualdad de la renta superiores a la media europea? La diferencia de ingresos entre grupos de edad y la concentración del capital en los grupos más ricos son algunas de las causas. 

Incertesa laboral i preferències per la redistribució d’ingressos

Informe

Incertesa laboral i preferències per la redistribució d’ingressos

Pilar Sorribas Navarro i Claudia Serra Sala

La dualitat entre contractes temporals i permanents condiciona el mercat de treball a Espanya i genera diferències de seguretat laboral i ingressos. Quin impacte té sobre les preferències de redistribució de la població?         

Informes per col·leccions