Percepció sobre cultura i ciutadania europea

Aquest indicador permet veure si els ciutadans perceben la cultura com un dels valors més importants de la Unió Europea i si això ajuda a crear un sentiment de comunitat. L'indicador es presenta per a diferents grups amb l'objectiu d'observar com aquesta percepció varia entre sexes, tipus d'hàbitat, posició social o nivell d'estudis, entre altres.

Aquest indicador deriva d'una pregunta que figura al mòdul sobre ciutadania europea de l'Eurobaròmetre estàndard, en què es demana a l'enquestat pels aspectes que generen més sentiment de comunitat (entre els quals, la cultura) i pels valors més importants per a la persona entrevistada i els valors que representen millor la Unió Europea (entre els quals, el respecte per les altres cultures).

També et pot interessar

Article

Com són les condicions laborals i de vida dels artistes i els professionals de la cultura?

Com són les condicions laborals i de vida dels artistes i els professionals de la cultura?

Cultura

Es pot viure de l’art? Segons aquest estudi, més de la meitat dels professionals perceben dificultats a l’hora de viure de la seva feina i el 60% declaren que guanyen menys de 1.500 euros. El col·lectiu més vulnerable són els artistes joves.

Entrevista

«Els joves en risc d'exclusió que entren en contacte amb l'art milloren el seu rendiment acadèmic i el seu compromís cívic i social»

«Els joves en risc d'exclusió que entren en contacte amb l'art milloren el seu rendiment acadèmic i el seu compromís cívic i social»

Cultura

Fins a quin punt l’art contribueix a la integració social? Parlem amb Sunil Iyengar sobre l’accés a la cultura en condicions d’igualtat.

Entrevista

«La cultura pertany a les classes altes. Costa d’atreure-hi les famílies amb nivells d’educació més baixos»

«La cultura pertany a les classes altes. Costa d’atreure-hi les famílies amb nivells d’educació més baixos»

Cultura

Com es pot augmentar el consum cultural de les noves generacions i, especialment, el de les famílies amb nivells educatius més baixos? Françoise Benhamou hi aporta algunes claus en aquesta entrevista.