Composició per sexe dels graduats superiors en camps relacionats amb la cultura

Aquest indicador ens permet de veure quina presència tenen les dones entre els graduats d'estudis relacionats amb temes culturals.

Educació superior es refereix als nivells ISCED 5-8 de la Unesco. És a dir, que inclou l'educació terciària de cicle curt, els graus en educació terciària, els cursos de màster i especialització i els ensenyaments de doctorat. Els camps relacionats amb la cultura són: Arts i Humanitats, Periodisme i Comunicació i Arquitectura.

També et pot interessar