Percentatge d'alumnes amb un rendiment molt baix en lectura segons factors socioeconòmics i culturals

Aquest indicador relaciona la capacitat d’aprenentatge molt baixa en competència lectora i algunes variables socioeconòmiques i culturals rellevants, com ara el fet que a la llar hi hagi més o menys de 25 llibres o que el nivell educatiu del pare, de la mare o de tots dos sigui baix.

Quan la puntuació en lectura és de 407 punts o menys, parlem d'una "capacitat d'aprenentatge molt baixa". L'ESCS indica el nivell socioeconòmic i cultural de les famílies dels alumnes avaluats a les proves PISA (Programa per a l'Avaluació Internacional dels Alumnes). Per calcular aquest índex es tenen en compte l'ocupació professional i el nivell educatiu dels pares, com també els recursos disponibles a la llar (com ara el nombre de llibres que hi ha a casa).

També et pot interessar

Article

Funcionen les polítiques de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya?

Funcionen les polítiques de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya?

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) és efectiu per prevenir l’abandonament escolar prematur? Segons aquest estudi, participar en el PMAR incrementa un 12 % la probabilitat d’aconseguir el títol d’ESO.

Article

L’ascensor social

L’ascensor social

Educació Inclusió social

Malgrat la percepció que puguem tenir els darrers anys a causa de la crisi, l’educació continua sent un vehicle molt eficaç de promoció social, com també un factor més rellevant que l’origen social a l’hora d’accedir a les classes professionals.