Article

El dividend demogràfic, una oportunitat per al desenvolupament de l’economia i de l’estat del benestar

Ronald Lee, CEDA, Universitat de Califòrnia a Berkeley; Andrew Mason, Universitat de Hawaii, cofundadors del projecte NTA

Quan la població en edat de treballar d’un país creix més que la seva població total es produeix l’anomenat dividend demogràfic, que representa una oportunitat de desenvolupar un estat del benestar que protegeixi les persones davant els riscos associats al mercat laboral. És una oportunitat inestimable, si tenim en compte que el dividend demogràfic va seguit d’una fase d’envelliment de la població que augmenta el nombre de dependents grans i qüestiona la sostenibilitat de l’estat del benestar. L’experiència d’Europa i del món desenvolupat en general és vital per a altres regions del planeta que es troben en fases anteriors a la transició demogràfica i que, per tant, disposen encara de l’oportunitat per a invertir en polítiques econòmiques, educatives i sanitàries.
Punts clau
 • 1
     La transició demogràfica –el procés pel qual les poblacions amb taxes de fecunditat i mortalitat elevades passen a presentar valors baixos en totes dues variables– culmina en un procés d’envelliment de la població que ve precedit, normalment, d’una fase de dividend demogràfic. El projecte National Transfer Accounts (NTA) permet mesurar aquest dividend tot combinant dades i projeccions demogràfiques amb una imputació dels comptes nacionals per edat, elaborada per a més de noranta països dels quatre continents.
 • 2
     En la fase de dividend demogràfic, la població en edat de treballar creix més que la població total, la qual cosa genera taxes de dependència molt reduïdes. A Espanya aquestes taxes van arribar al mínim entorn de l’any 2010, mentre que a l’economia global no hi arribaran fins al 2048.
 • 3
     El dividend demogràfic pot donar lloc a una fase de bonança econòmica que permeti desenvolupar l’economia i afermar l’estat del benestar. Aquesta oportunitat continua oberta per a la majoria de països en vies de desenvolupament, tot i que ha deixat d’existir per a Espanya i Europa en general.
 • 4
     Als països desenvolupats queda únicament la possibilitat d’aprofitar un eventual segon dividend demogràfic, en la mesura que la població nascuda durant el baby boom hagi arribat a estalviar prou per a augmentar el capital per càpita i, amb això, la productivitat.
 • 5
     El paper de l’educació és clau per mitigar l’efecte de l’envelliment de la població, ja que la formació permet millorar la productivitat de la població activa, relativament escassa.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Informe

Incertesa laboral i preferències per la redistribució d’ingressos

La dualitat entre contractes temporals i permanents condiciona el mercat de treball a Espanya i genera diferències de seguretat laboral i ingressos. Quin impacte té sobre les preferències de redistribució de la població?

Informe

Discapacitat, desigualtat i redistribució de la renda

Quin és l’impacte econòmic de la discapacitat? Aquest informe mostra que les llars amb algun membre amb discapacitat presenten menys nivells de renda.

Informe

Els ingressos del capital i la desigualtat de la renda a Espanya, 1980-2020

Article

Impost sobre successions i impost sobre la renda: quant s’hauria de pagar?

Una anàlisi experimental dels tipus fiscals preferits en diverses menes d’impostos, en diversos supòsits de renda del contribuent i d’herència, i tenint en compte la percepció de la pròpia posició en la distribució de la renda.

Infodada

Índex d'economia i societat digital

Espanya encapçala els països de l’EU-27 en el còmput global dels indicadors de societat digital (connectivitat, ús d’internet, etc.). Portugal, en canvi, se situa a la cua.

També et pot interessar

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Infodada

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social


Inclusió social

El 29 % dels espanyols se situen socialment per sobre dels pares i més del 40 % opinen que han ascendit en l’escala social respecte dels avis.

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Infodada

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat


Inclusió social

Segons aquest indicador, a Espanya calen 4 generacions per millorar els ingressos d’una família amb una economia precària.

Taxa de fecunditat

Infodada

Taxa de fecunditat


Inclusió social

La taxa de fecunditat de les dones a Espanya és d’1,23 fills per dona, el segon país de la Unió Europea amb la taxa més baixa.