Article

L’assetjament sexual entre adolescents: formes més prevalents i diferències de gènere

Virginia Sánchez Jiménez, Universitat de Sevilla; Noelia Muñoz Fernández, Universitat Loyola Andalucía
Projecte seleccionat en la Convocatòria de Recerca Social 2019 (LCF/PR/SR19/52540005)

L’assetjament sexual entre adolescents es considera un problema de salut pública internacional. Aquest article presenta els resultats d’un estudi que es va fer amb 1.026 adolescents sobre la prevalença de l’assetjament sexual cara a cara (tradicional) i en línia (a través d’internet i de les xarxes socials). S’hi descriuen els índexs d’implicació en l’agressió (nois i noies que alguna vegada van agredir sexualment altres adolescents) i en la victimització (adolescents que van rebre agressions) en els últims dos mesos. Les dades es van recopilar a partir de quaranta-cinc aules de set centres educatius d’ensenyament secundari entre el desembre del 2021 i el febrer del 2022. Els resultats indiquen que la prevalença de l’assetjament sexual se situa entre l’1,6% i el 28,4%, si bé hi ha comportaments específics que pràcticament arriben al 70%. L’assetjament sexual visual/verbal és la forma d’assetjament més freqüent, seguida de l’assetjament sexual en línia i, a més distància, del físic. Hi ha diferències de gènere importants: les noies tendeixen a ser les víctimes de l’assetjament sexual, mentre que els nois solen ser els agressors.
Punts clau
 • 1
     Els comentaris, les bromes i els insults sexuals són els tipus d’assetjament sexual més freqüents entre la població adolescent. Gairebé 7 de cada 10 adolescents van ser objecte d’aquestes agressions, almenys ocasionalment.
 • 2
     Abraçar o tocar amb intencions sexuals van ser els comportaments d’assetjament sexual físic més freqüents: 4 de cada 10 adolescents van afirmar haver patit aquestes agressions.
 • 3
     Les sol·licituds sexuals per internet, com ara intentar parlar de sexe o demanar una foto íntima, van ser les agressions sexuals en línia més prevalents. Gairebé el 50% dels nois i noies que van participar en l’estudi van rebre aquestes peticions en el ciberespai.
 • 4
     Dues de cada 10 noies van patir assetjament sexual físic i gairebé 3 de cada 10 van ser agredides en línia. En els nois, la prevalença va ser lleugerament inferior: una mica més d’1 noi de cada 10 va patir assetjament sexual físic i 2 de cada 10, en línia.
 • 5
     Els índexs d’agressió sexual dels nois van duplicar els de les noies, tant cara a cara com en línia.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?

Els nois consideren que són més hàbils que les noies en matèria de tecnologia i de comunicació digital, mentre que les noies pensen que estan més preparades en els aspectes ètics i de seguretat.

Article

El rol dels centres educatius en la detecció de la violència masclista

El 68 % dels menors que pateixen violència de gènere a casa no diu res en l'àmbit acadèmic i els docents només ho perceben si hi ha signes evidents de la violència. Com podem elaborar un model de prevenció de violències masclistes eficaç en escoles i instituts?

Article

L’impacte de la violència masclista en els fills i les filles: el paper de l’escola segons l’alumnat

El 93% dels infants han sentit parlar de la violència masclista. El context escolar és la font d’informació preferent, però en cas de situació de violència masclista dubten si seria l’espai on podrien trobar ajuda.

Infodada

Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Mentre que la participació de dones doctores a Portugal se situa per sobre de la mitjana de l’EU‑27 en totes les branques de coneixement considerades, a Espanya, la participació de dones doctores se situa per sota de la mitjana europea a les branques d’art, humanitats i ciències socials.

Article

Per què hi ha menys dones en ocupacions manuals?

Dos de cada tres treballadors en ocupacions manuals són homes i les dones continuen sent minoria en ocupacions com la construcció o la indústria. Quins factors influeixen en la segregació per gènere del mercat laboral?

També et pot interessar

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia


Inclusió social

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya


Inclusió social

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural


Inclusió social

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.