L’abandonament educatiu prematur reflecteix les desigualtats socials

Maribel García Gracia i Albert Sánchez-Gelabert, Universitat Autònoma de Barcelona

L’abandonament educatiu prematur, a Espanya, afecta les persones que no continuen els estudis, tant si és al final de l’ensenyament obligatori com en el batxillerat o en la formació professional de grau mitjà. La taxa d’abandonament educatiu prematur es calcula per als joves d’entre 18 i 24 anys que no han assolit una titulació a l’ensenyament secundari superior i no continuen estudiant, i expressa profundes desigualtats socials i de condicions d’escolarització. L’estudi en què es basa aquest article s’ha elaborat a partir de les dades de registre facilitades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i ha permès seguir els itineraris formatius de 73.947 alumnes nascuts l’any 2001 a Catalunya. Els alumnes que van obtenir notes altes al final de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) tenen una major presència en els itineraris d’estudis postobligatoris finalitzats, mentre que els que encara cursaven estudis postobligatoris van obtenir unes notes més baixes, i encara més els que van abandonar prematurament els estudis. Tot i la relació entre notes i itineraris, el baix rendiment no explica del tot l’abandonament educatiu: les probabilitats d’abandonament dels estudis per part de molts joves tenen a veure, a més a més, amb la precarietat econòmica i social dels progenitors i amb la concentració d’alumnat vulnerable i de nacionalitat estrangera en centres d’alta complexitat.
Punts clau
 • 1
     L’abandonament educatiu prematur té lloc majoritàriament al final de l’ensenyament secundari obligatori (14%), però també al llarg de l’ensenyament postobligatori (7%), en particular, en la formació professional de grau mitjà.
 • 2
     Dos de cada tres alumnes que abandonen l’educació secundària obligatòria acumulen retard educatiu, entès com el fet de no trobar-se un alumne en el curs que li correspondria per edat.
 • 3
     Les notes baixes no expliquen del tot l’abandonament educatiu prematur: sis de cada deu joves que abandonen els estudis de manera prematura havien aprovat l’ESO.
 • 4
     L’alumnat amb necessitats educatives especials, per raons socials o per incorporació tardana al sistema educatiu, està més present en els itineraris d’abandonament educatiu prematur que la resta de la població estudiada.
 • 5
     Els alumnes escolaritzats en centres d’alta complexitat tenen el doble de probabilitats d’abandonar de forma prematura els estudis que els escolaritzats en altres centres.
L’abandonament educatiu prematur no s’explica només per les notes baixes
L’abandonament educatiu prematur no s’explica només per les notes baixes

Classificació

Autores

Maribel García Gracia i Albert Sánchez-Gelabert , Universitat Autònoma de Barcelona

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Investigadoras mulheres por setores

A Portugal e Espanha estão acima da média europeia em termos da percentagem de mulheres investigadoras em todos os sectores considerados, embora a menor participação seja no sector empresarial e a maior no sector governamental.

Apoio governamental direto (apoios) e indireto (incentivos fiscais) à I&D empresarial

O padrão de apoio governamental à I&D empresarial difere entre Portugal e Espanha, com predominância do apoio indireto no caso de Portugal e do apoio direto no caso de Espanha.

Índice de Economia e Sociedade Digital

Pedidos de patentes ao Instituto Europeu de Patentes

Apesar do crescimento nos últimos 10 anos, a posição relativa de Portugal e Espanha em termos de pedidos de patentes está muito atrás da dos países líderes em inovação.

Cientistas e engenheiros segundo o sexo

Portugal, juntamente com a Dinamarca, é uma exceção na UE-27 e tem uma percentagem de mulheres cientistas e engenheiras ligeiramente acima da média europeia.

També et pot interessar

Infodada

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Inclusió social

El 29 % dels espanyols se situen socialment per sobre dels pares i més del 40 % opinen que han ascendit en l’escala social respecte dels avis.

Infodada

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Inclusió social

Segons aquest indicador, a Espanya calen 4 generacions per millorar els ingressos d’una família amb una economia precària.

Infodada

Taxa de fecunditat

Taxa de fecunditat

Inclusió social

La taxa de fecunditat de les dones a Espanya és d’1,23 fills per dona, el segon país de la Unió Europea amb la taxa més baixa.