L’abandonament educatiu prematur reflecteix les desigualtats socials

Maribel García Gracia i Albert Sánchez-Gelabert, Universitat Autònoma de Barcelona

L’abandonament educatiu prematur, a Espanya, afecta les persones que no continuen els estudis, tant si és al final de l’ensenyament obligatori com en el batxillerat o en la formació professional de grau mitjà. La taxa d’abandonament educatiu prematur es calcula per als joves d’entre 18 i 24 anys que no han assolit una titulació a l’ensenyament secundari superior i no continuen estudiant, i expressa profundes desigualtats socials i de condicions d’escolarització. L’estudi en què es basa aquest article s’ha elaborat a partir de les dades de registre facilitades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i ha permès seguir els itineraris formatius de 73.947 alumnes nascuts l’any 2001 a Catalunya. Els alumnes que van obtenir notes altes al final de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) tenen una major presència en els itineraris d’estudis postobligatoris finalitzats, mentre que els que encara cursaven estudis postobligatoris van obtenir unes notes més baixes, i encara més els que van abandonar prematurament els estudis. Tot i la relació entre notes i itineraris, el baix rendiment no explica del tot l’abandonament educatiu: les probabilitats d’abandonament dels estudis per part de molts joves tenen a veure, a més a més, amb la precarietat econòmica i social dels progenitors i amb la concentració d’alumnat vulnerable i de nacionalitat estrangera en centres d’alta complexitat.
Punts clau
 • 1
     L’abandonament educatiu prematur té lloc majoritàriament al final de l’ensenyament secundari obligatori (14%), però també al llarg de l’ensenyament postobligatori (7%), en particular, en la formació professional de grau mitjà.
 • 2
     Dos de cada tres alumnes que abandonen l’educació secundària obligatòria acumulen retard educatiu, entès com el fet de no trobar-se un alumne en el curs que li correspondria per edat.
 • 3
     Les notes baixes no expliquen del tot l’abandonament educatiu prematur: sis de cada deu joves que abandonen els estudis de manera prematura havien aprovat l’ESO.
 • 4
     L’alumnat amb necessitats educatives especials, per raons socials o per incorporació tardana al sistema educatiu, està més present en els itineraris d’abandonament educatiu prematur que la resta de la població estudiada.
 • 5
     Els alumnes escolaritzats en centres d’alta complexitat tenen el doble de probabilitats d’abandonar de forma prematura els estudis que els escolaritzats en altres centres.
L’abandonament educatiu prematur no s’explica només per les notes baixes
CAT.png

També et pot interessar

El ‘car-sharing’ a les ciutats: una estratègia de doble tall

Article

El ‘car-sharing’ a les ciutats: una estratègia de doble tall


El ‘car-sharing’, un servei basat en l’ús compartit d’automòbils, pot ser una mesura eficient per reduir la contaminació?

Imaginaris en transició en la democràcia d’avui

Activitat

Imaginaris en transició en la democràcia d’avui


Com estan canviant els nostres imaginaris, conceptes compartits, sobre economia, medi ambient i cultura?

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa


Inclusió social

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?