Dificultat d'accés als serveis culturals per sexe, grup d'edat, nivell d'ingressos i hàbitat

Aquest indicador recull el grau de dificultat que perceben els ciutadans a l'hora d'accedir als serveis culturals. Les dificultats, que poden ser causades pels horaris d'obertura, la distància als equipaments o altres motius, ofereixen també una visió del grau de desenvolupament dels serveis culturals a diversos països. L'indicador té en compte diferents variables sociodemogràfiques amb l'objectiu de veure com difereix aquesta percepció entre col·lectius diversos.

Aquest indicador deriva d'una pregunta de l'European Quality of Life Survey sobre el nivell de dificultat a l'hora d'accedir a serveis culturals com ara cinemes, teatres o centres culturals. Les opcions de resposta són: Molt difícil, Difícil, Fàcil, Molt fàcil o No s'usen els serveis. L'indicador es presenta en percentatge de la gent que respon. Els ingressos s'han dividit en quatre parts percentualment iguals (que agrupen el 25% dels ingressos) que donen lloc a quatre quartils. El primer quartil inclou els ciutadans amb ingressos més baixos, i el quart quartil els que tenen els ingressos més elevats.

També et pot interessar