Publicador de continguts

Article

Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic

José María León Pérez, Francisco Javier Cantero Sánchez, Míriam Benítez González i José María León Rubio, Grup de Recerca Cármides, Universitat de Sevilla; Alejandro Orgambídez Ramos, Grup de Recerca Cármides, Universitat de Màlaga
Projecte seleccionat en la Social Research Call, 2020 (LCF/PR/SR20/52550015)

L’assetjament psicològic és un dels principals riscos psicosocials per a la salut dels treballadors. Tanmateix, els mètodes emprats per detectar-lo plantegen alguns dubtes pel fet d’utilitzar uns criteris subjectius que poden falsejar involuntàriament la realitat. Per això, els investigadors i experts en aquest tema han fet nombrosos esforços per oferir uns criteris més objectius que permetin determinar amb més precisió si una persona està exposada a una situació d’assetjament en el seu lloc de treball. Aquest article descriu un mètode de detecció que permet establir amb rigor, basant-se en la classificació d’una sèrie de respostes a partir d’una escala d’ansietat generalitzada, la probabilitat o el risc de patir una situació d’assetjament psicològic i determinar-ne l’impacte negatiu en el benestar psicològic. Les dades d’un estudi dut a terme pel Grup Cármides indiquen que el risc de patir assetjament a la feina és elevat per a l’11,2% de la població, i que el malestar que ocasiona és rellevant tant per a la persona assetjada com per a l’organització en què treballa.
Punts clau
 • 1
     Aquest estudi aporta solucions a la polèmica existent sobre com detectar possibles casos d’assetjament psicològic a la feina i com determinar la prevalença d’aquest fenomen.
 • 2
     El mètode emprat permet establir tres grups de probabilitat de patir assetjament en el context laboral, o tres grups de risc diferent: alt, mitjà o baix.
 • 3
     L’11,2% d’una mostra integrada per 5.000 treballadors del territori espanyol presenta una probabilitat elevada de patir una situació d’assetjament en el seu lloc de treball.
 • 4
     Les persones que pateixen aquesta situació tenen gairebé cinc vegades més possibilitats de desenvolupar un trastorn d’ansietat generalitzada.
acosoPsicol%C3%B3gicoEnElTrabajoCAT_1.png

Per establir el risc d’assetjament, es van aplicar els punts de tall del Qüestionari de conductes negatives, en la seva versió curta (en anglès, S-NAQ ), calculats prèviament mitjançant una anàlisi de corbes ROC –en anglès, Receiver Operating Characteristic–, en una mostra representativa de treballadors de totes les províncies espanyoles integrada per 5.000 individus (42,8% homes; 56,6% dones, i 0,7% no identificats amb el gènere binari). D’aquesta mostra, 2.095 treballadors van participar, al cap de quatre mesos, en una prova de cribratge mitjançant una escala d’ansietat generalitzada (GAD-7 ), la qual inclou puntuacions normatives per establir els nivells d’ansietat. Un nivell d’ansietat alt implica que la persona experimenta una àmplia simptomatologia ansiosa que indica un possible trastorn d’ansietat generalitzada.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?

Article

Trucades per suïcidi al 112?

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.

Article

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia

Com va afectar el jovent l’aïllament social per la pandèmia? Es va registrar un fort augment de les trucades al 112 relacionades amb el suïcidi.

Article

La salut mental a Catalunya un any després de la pandèmia

Què va suposar la pandèmia per a la salut mental? Més del 25 % dels participants presentaven símptomes de depressió moderada o greu.

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

També et pot interessar

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions


Inclusió social

Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom


Inclusió social

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

Violència en les relacions de parella entre adolescents

Article

Violència en les relacions de parella entre adolescents


Inclusió social

El 10,1% dels adolescents han estat víctimes de conductes de control en les relacions de parella.