Article

Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic

José María León Pérez, Francisco Javier Cantero Sánchez, Míriam Benítez González i José María León Rubio, Grup de Recerca Cármides, Universitat de Sevilla; Alejandro Orgambídez Ramos, Grup de Recerca Cármides, Universitat de Màlaga
Projecte seleccionat en la Social Research Call, 2020 (LCF/PR/SR20/52550015)

L’assetjament psicològic és un dels principals riscos psicosocials per a la salut dels treballadors. Tanmateix, els mètodes emprats per detectar-lo plantegen alguns dubtes pel fet d’utilitzar uns criteris subjectius que poden falsejar involuntàriament la realitat. Per això, els investigadors i experts en aquest tema han fet nombrosos esforços per oferir uns criteris més objectius que permetin determinar amb més precisió si una persona està exposada a una situació d’assetjament en el seu lloc de treball. Aquest article descriu un mètode de detecció que permet establir amb rigor, basant-se en la classificació d’una sèrie de respostes a partir d’una escala d’ansietat generalitzada, la probabilitat o el risc de patir una situació d’assetjament psicològic i determinar-ne l’impacte negatiu en el benestar psicològic. Les dades d’un estudi dut a terme pel Grup Cármides indiquen que el risc de patir assetjament a la feina és elevat per a l’11,2% de la població, i que el malestar que ocasiona és rellevant tant per a la persona assetjada com per a l’organització en què treballa.
Punts clau
 • 1
     Aquest estudi aporta solucions a la polèmica existent sobre com detectar possibles casos d’assetjament psicològic a la feina i com determinar la prevalença d’aquest fenomen.
 • 2
     El mètode emprat permet establir tres grups de probabilitat de patir assetjament en el context laboral, o tres grups de risc diferent: alt, mitjà o baix.
 • 3
     L’11,2% d’una mostra integrada per 5.000 treballadors del territori espanyol presenta una probabilitat elevada de patir una situació d’assetjament en el seu lloc de treball.
 • 4
     Les persones que pateixen aquesta situació tenen gairebé cinc vegades més possibilitats de desenvolupar un trastorn d’ansietat generalitzada.
acosoPsicol%C3%B3gicoEnElTrabajoCAT_1.png

Per establir el risc d’assetjament, es van aplicar els punts de tall del Qüestionari de conductes negatives, en la seva versió curta (en anglès, S-NAQ ), calculats prèviament mitjançant una anàlisi de corbes ROC –en anglès, Receiver Operating Characteristic–, en una mostra representativa de treballadors de totes les províncies espanyoles integrada per 5.000 individus (42,8% homes; 56,6% dones, i 0,7% no identificats amb el gènere binari). D’aquesta mostra, 2.095 treballadors van participar, al cap de quatre mesos, en una prova de cribratge mitjançant una escala d’ansietat generalitzada (GAD-7 ), la qual inclou puntuacions normatives per establir els nivells d’ansietat. Un nivell d’ansietat alt implica que la persona experimenta una àmplia simptomatologia ansiosa que indica un possible trastorn d’ansietat generalitzada.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Com són les condicions laborals i de vida dels artistes i els professionals de la cultura?

Es pot viure de l’art? Segons aquest estudi, més de la meitat dels professionals perceben dificultats a l’hora de viure de la seva feina i el 60% declaren que guanyen menys de 1.500 euros. El col·lectiu més vulnerable són els artistes joves.

Infodada

Taxa de desocupació

Sabies que el 2020 la taxa d’atur juvenil triplicava la dels més grans? Descobreix-ne les xifres en aquest indicador.

Infodada

Taxes d'ocupació de la població per edat

Entre el 2010 i el 2020 va disminuir la taxa d’ocupació de la població més jove, mentre que va augmentar la dels majors de 55 anys.

Bones pràctiques

L’efecte dels programes de jubilació anticipada sobre l’ocupació juvenil

Contràriament al que es desprèn d’una concepció força generalitzada, endarrerir la sortida del mercat laboral no disminueix l’ocupació juvenil, sinó que la podria impulsar.

També et pot interessar

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa


Inclusió social

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?

Actituds tecnocràtiques a Espanya durant la pandèmia

Article

Actituds tecnocràtiques a Espanya durant la pandèmia


Inclusió social

En temps de crisi, els ciutadans s’estimen més adoptar un tipus de govern més tècnic? Segons aquest estudi, les actituds tecnocràtiques entre els espanyols van augmentar durant la pandèmia, especialment entre els votants de dretes.

De quina manera condicionen les nostres xarxes de coneguts el suport que donem a la redistribució econòmica i a la protecció social?

Article

De quina manera condicionen les nostres xarxes de coneguts el suport que donem a la redistribució econòmica i a la protecció social?


Inclusió social

Analitzem com les opinions sobre la redistribució econòmica i la protecció social no només depenen dels ingressos familiars, sinó també del sou que cobren les persones de l’entorn social immediat.