Publicador de continguts

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Lídia Farré, Universitat de Barcelona; Libertad González, Universitat Pompeu Fabra i BSE
Recerca per encàrrec

Aquest estudi documenta els canvis en la dedicació a la feina remunerada i no remunerada per part d’homes i dones dos anys després de la irrupció de la pandèmia de la covid-19. Per a això es fan servir dues mostres representatives de persones entre 25 i 50 anys, amb informació relativa a tres períodes: abans del primer confinament (el 13 de març del 2020), durant aquest primer confinament (maig del 2020) i després de la pandèmia (maig del 2022). L’anàlisi de les dades suggereix que, arran de la pandèmia, hi ha hagut alguns canvis en l’organització de la vida familiar i laboral que podrien afavorir la igualtat de gènere dins i fora de la llar.
Punts clau
 • 1
     Dos anys després de la irrupció de la pandèmia de la covid-19, la fractura de gènere en el total d’hores setmanals de feina, incloent-hi la remunerada i la no remunerada, ha minvat arran d’una participació més gran dels homes en la feina no remunerada.
 • 2
     Després de la pandèmia, els homes dediquen una mitjana de 3 hores més per setmana a tenir cura dels menors, i les dones, 3 hores menys. Una exposició més gran a les responsabilitats familiars durant el confinament i la promoció de pràctiques laborals més flexibles podrien ser les causes d’aquesta implicació més elevada dels homes en les tasques de cura.
 • 3
     El maig del 2022, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors de 17 anys teletreballaven algun dia de la setmana. Entre els treballadors sense fills, aquesta xifra és el 26%, tant en homes com en dones. I en tots dos casos coincideix que l’avantatge més gran del teletreball és que facilita la conciliació de la vida familiar amb la professional.
 • 4
     Les jornades laborals sembla que s’han compactat. Mentre que els homes i les dones han recuperat el nivell de dedicació a la feina remunerada d’abans de la pandèmia, el percentatge d’homes que treballa després de les 5 de la tarda ha baixat el 9% (del 71% al 62% entre els que tenen fills, i del 73% al 64% entre els que no en tenen), i el de dones el 6% entre les que tenen fills (del 61 al 55%) i el 9% entre les que no en tenen (del 73% al 64%).
 • 5
     Els resultats d’aquest estudi suggereixen que llevar importància a la presencialitat en el lloc de treball i promoure horaris laborals compatibles amb les responsabilitats familiars podria afavorir la igualtat de gènere dins i fora de la llar.
desigualdadesTrasPandemiaCAT_1.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

El teletreball després de la pandèmia

La implicació dels homes en les tasques de la llar augmenta quan teletreballen?

Article

Èxode urbà des de la pandèmia

La pandèmia va provocar un desplaçament cap a municipis menys poblats. S'ha mantingut la tendència a l'èxode urbà?

Article

Actituds tecnocràtiques a Espanya durant la pandèmia

En temps de crisi, els ciutadans s’estimen més adoptar un tipus de govern més tècnic? Segons aquest estudi, les actituds tecnocràtiques entre els espanyols van augmentar durant la pandèmia, especialment entre els votants de dretes.

Article

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?

Hi va haver desigualtat en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19? Ho analitzem en aquest estudi comparatiu centrat en la producció i distribució d’investigacions i les col·laboracions entre països.

També et pot interessar

Cistella de la compra i ajudes no condicionades

Article

Cistella de la compra i ajudes no condicionades


Inclusió social

Són saludables les compres d’aliments que fan els usuaris dels ajuts de la Creu Roja?

El teletreball després de la pandèmia

Article

El teletreball després de la pandèmia


Inclusió social

La implicació dels homes en les tasques de la llar augmenta quan teletreballen?

Què necessiten els joves

Article

Què necessiten els joves


Inclusió social

El jovent identifica com a factors clau la salut mental, la situació econòmica i les relacions socials.