Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre infantesa i vulnerabilitat

-

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre els factors de vulnerabilitat en la infantesa a Espanya.

Cada projecte seleccionat rebrà una aportació màxima de 30.000 euros (impostos aplicables inclosos). 

El termini per presentar sol·licituds estarà obert del 15 de març al 5 de abril de 2023.

BUSQUEM

 • Projectes de recerca, originals i de base quantitativa, sobre temes d’especial rellevància en el context socioeconòmic actual.

 • Propostes que estudiïn els reptes actuals relacionats amb les situacions de vulnerabilitat en la infantesa. S’admeten com a objecte d’estudi totes les tipologies de situació de vulnerabilitat i tots els rangs d’edat dels subjectes d’estudi.

 • Sense que aquest llistat sigui excloent, s’admetran com a objecte d’estudi els tipus següents de situacions amb relació a la infantesa (definida com el període vital comprès entre els 0 i els 16 anys):

  • Factors que impedeixen el desenvolupament de les competències vitals necessàries per a la integració i autonomia de la persona.

  • Factors que impedeixen el desenvolupament social i educatiu, o que minven les oportunitats pel que fa a aquest desenvolupament.

  • Factors que condueixen a situacions de pobresa infantil.

  • Menyscapte dels drets dels infants.

  • Factors que posen la persona en risc de ser perjudicada, maltractada, perseguida, discriminada, menyspreada o influenciada negativament per agents hostils respecte dels quals es troba en situació d’inferioritat, indefensió o fragilitat.

  • Factors subjectius de vulnerabilitat (por, incertesa, sensació d’inseguretat, pèrdua d’autoestima i confiança en les pròpies capacitats, sentiment de vulnerabilitat respecte d’amenaces presents i futures, etc.).

  • Factors objectius de vulnerabilitat (evolució del mercat de treball, retallades en els recursos de protecció social, inseguretat ciutadana, deteriorament ambiental, clima social, etc.).

  • La combinació dinàmica d’aquests o altres factors que influeixen en la vulnerabilitat.

  • Col·lectius socials en un risc de vulnerabilitat especial.

OFERIM

 • Una dotació màxima de 30.000 euros per projecte. 

 

DEMANEM

 • La universitat o el centre de recerca del receptor de l’ajut ha de signar un conveni de recerca amb la Fundació ”la Caixa”.

 • La recerca s’ha de dur a terme en un termini de 12 mesos des de la concessió de l’ajut.

 • Les enquestes quantitatives s’han de contractar com un servei professional i han de complir totes les garanties metodològiques.

QUI S’HI POT PRESENTAR

 • La convocatòria és oberta a propostes liderades per investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme l’activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca i amb seu a Espanya.

CALENDARI

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins a les 14.00 h (hora d’Europa Central) del 5 d'abril de 2023.

 • Les propostes s’han de presentar mitjançant la plataforma en línia habilitada amb aquesta finalitat (http://grants.lacaixafoundation.org/). No s’acceptaran les sol·licituds que es rebin per altres canals. 

 • La resolució de les convocatòries es publicarà al lloc web de l’Observatori Social aproximadament 6 setmanes després que acabi el termini per presentar-hi sol·licituds. Abans d’aquesta data, es notificarà als candidats seleccionats per correu electrònic.

CONTACTE

 • Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria, es pot adreçar per correu electrònic a l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: [email protected]

 


DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA