Publicador de continguts

Convocatòria

Invitació a presentar treballs sobre immigració per l'Observatori Social de ”la Caixa”: Resolució

-

Resolució

L’Observatori Social de ”la Caixa” ha invitat els investigadors interessats a divulgar la seva recerca entre un públic no acadèmic a enviar els seus treballs (articles publicats, preprint o working papers) sobre el tema de la immigració.

L’Observatori convertirà els treballs de recerca seleccionats en articles accessibles i divulgatius. Per a això es farà càrrec de les tasques editorials i, si cal, posarà a la disposició de l’investigador un expert en redacció divulgativa, per adequar el text original a un estil accessible a un públic més ampli. L’article només es publicarà en el moment en què l’investigador estigui d’acord amb el contingut i la redacció.

El procés de selecció ha estat portat a terme per experts acadèmics vinculats a l'àmbit de les ciències socials i per l’equip de l’Observatori Social de "la Caixa".

Els treballs finalment seleccionats han estat els següents:

  • Immigrant locations and native residential preferences: Emerging ghettos or new communities? Albert Saiz (MIT); Jesús Fernández-Huertas Moraga (UC3M), i Ada Ferrer-i-Carbonell (IAE-CSIC, Barcelona GSE, IZA).

  • Inmigración y repoblación rural: el carácter multicultural de la nueva ruralidad. Luis Alfonso Camarero Rioja (UNED) i Rosario Sampedro (Universidad de Valladolid).

  • Searching for a better life: Predicting international migration with online search keywords. Marcus Böhme (German Federal Ministry of Finance), Andre Gröger (UAB, Barcelona GSE, MOVE) i Tobias Stöhr (IfW, IZA).

  • Abandono escolar prematuro y alumnado de origen extranjero en España: ¿un problema invisible? Silvia Carrasco Pons, Laia Narciso, Jordi Pàmies i Angelina Sánchez (Equipo EMIGRA, UAB).

  • Understanding the Effects of Legalizing Undocumented Immigrants. Joan Monras, (UPF, Barcelona GSE); Javier Vázquez-Grenno (UB), i Ferran Elias (UB).

  • What’s in a Name? Measuring Access to Social Activities with a Field Experiment. Carlos Gomez-Gonzalez (UCLM); Cornel Nesseler (University of Zurich), i Helmut Dietl (University of Zurich).

  • Diversity in Spanish Politics? The Nomination of Immigrant-Origin Candidates and Dynamics of Descriptive Political Representation in Local Elections. Santiago Pérez-Nievas Montiel (UAM); Daniela Vintila, CEDEM, University of Liege; Marta Parades Martín (UAM) i Joan Carles Pamies Palazuelo (UAM).

  • The glories of immigration. How soccer wins shape opinion on immigration. Carlos Lago- Peñas (Universitat de Vigo) i Ignacio Lago (ICREA-UPF).

 

Barcelona, 12 de novembre de 2019.