Convocatòria

Convocatòria de Recerca Social 2021 (SRC 2021)

-

Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:

Fase 1 (short proposals): febrer - maig 2021 (Resolta)

Fase 2 (full proposals): maig – setembre 2021


 

OBJECTIUS

 • Aquesta convocatòria busca donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

 • Els projectes han de fer referència a Espanya i/o Portugal.

 

 AJUTS

 • Es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 €, cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 

A QUI VA DIRIGIT

La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Acreditar un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.

 • Tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 24 de febrer del 2019).

La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en una institució de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.

 

DATES CLAU


Fase 1 - Propostes breus

 • Obertura de la convocatòria: 2 de febrer del 2021

 • Data límit de presentació: 24 de febrer del 2021 a les 14 h CET

 • Avaluació de les propostes breus: Març – maig 2021


Fase 2 - Propostes completes

 • Obertura de la segona fase: 13 de maig del 2021

 • Data límit de presentació: 23 de juny del 2021 a les 14 h CET

 • Avaluació fase 2.1: Juliol del 2021

 • Avaluació fase 2.2 (entrevistes): 16-17 de setembre 2021

 • Notificació de la resolució: 30 de setembre del 2021

 

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

 • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els seus mèrits i l’experiència a l’àmbit de la recerca i del tercer sector/sector públic (1 pàgina per cada).

 • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

 

 CONTACTE


RESULTATS DE LA CONVOCATÒRIA (només diponibles en anglès)


Funded projects
 

List of evaluators
 

DOCUMENTS GENERALS (només diponibles en anglès)


Brochure


Rules for participation
 

Assessment of proposals


DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FASE 1 (nomes disponible en  anglès)
 

Checklist for phase 1 submissions

Guidelines for the short proposal

''la Caixa'' foundation's grants online system

Proposals preselected for Phase 2

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FASE 2 (només disponible en anglès)


Checklist for phase 2 submisisons

Guidelines for the full proposal

Guidelines for the social and public sector expertise document

Guidelines for the research expertise document

Proposals selected for the panel interview