Coeficient de Gini

El coeficient de Gini mesura la desigualtat en la distribució de la renda i el seu valor pot variar entre zero i u. Per facilitar-ne la interpretació, els seus valors se solen multiplicar per 100, de manera que oscil·len entre zero i cent. Un coeficient pròxim al zero indica una distribució més igualitària, mentre que un coeficient pròxim a 100 implica una distribució de màxima desigualtat.

Els tres agregats permeten veure el nivell d'equitat de la distribució de la renda abans i després de les transferències socials i, per tant, l'efecte redistribuïdor que tenen les transferències socials als diferents països. El fet de considerar les pensions de manera separada permet observar l'efecte reductor de les desigualtats distributives de les transferències socials diferents de les pensions. CG renda disponible equivalent vol dir considerant totes les transferències socials monetàries; CG comptant les pensions vol dir que no inclou la resta de transferències socials monetàries; CG sense comptar transferències vol dir que no inclou pensions ni altres transferències socials monetàries.